Dva žáci z oboru pečovatelství a tři žákyně z oboru gastronomie poznávali typická jídla české kuchyně, běžný provoz špičkových gastronomických zařízení v Českém Krumlově, pracovali na interním a chirurgickém oddělení Nemocnice v Českém Krumlově, žákyně z oboru gastronomie absolvovaly svoji praxi v hotelu Zlatý anděl a v restauraci Zdroj Na Ostrově.

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště v Českém Krumlově se ve školním roce 2016/2017 rozhodla zapojit do výměnných odborných stáží v zahraničí v rámci Podpory odborných praxí. Přes kontaktní databázi a s pomocí pracovníků koordinačního centra Tandem v Plzni jsme navázali kontakt se střední odbornou školou v bavorském městě Neustadt an der Waldnaab.

Cílem praxí bylo získání profesních zkušeností, poznání jiného pracovního prostředí, získání nových poznatků o kultuře i sociální sféře sousedních zemí, motivace pro další studium, hlubší poznání jazyka, odbourání jazykové bariéry a v neposlední řadě navázání kontaktů mezi mladými lidmi podobných zájmů. Během pobytu českých žáků v Bavorsku se volnočasových aktivit zúčastnili i budou zájemci o pobyt v Českém Krumlově, takže již tam byly navázány užší kontakty mezi českými a německými žáky, které v mnohých směrech přerostly ve vzájemná přátelství, což pro návštěvu bavorských studentů v Českém Krumlově bylo nespornou výhodou.

Žákům bavorské školy jsme se snažili nabídnout velice pestrý a bohatý doprovodný program. V neděli 24. 9. jsme jim umožnili prohlídku 1. trasy českokrumlovského zámku. Od čtvrtka 28. 9. do neděle 1. 10. probíhaly v Českém Krumlově Svatováclavské slavnosti, jejichž součástí byl i Mezinárodní folklorní festival. Žáci obdrželi z fondu zahraničních výměn zlaté karty, které je opravňovaly k bezplatné návštěvě vybraných muzeí a galerií v Českém Krumlově.

V pátek 29. 9. jsme se zahraničními hosty a zároveň i žáky 3. a 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent navštívili Domov pro seniory v Dobré Vodě u Českých Budějovic, který svojí úrovní patří ke špičkovým zařízením v regionu. Seznámili jsme se s historií, průběhem realizace přestavby i dalšími plány tohoto zařízení, prošli jednotlivá oddělení a nahlédli do způsobů práce s klienty v tomto zařízení. Bavorští žáci byli překvapeni úrovní vybavení tohoto zařízení i vysokým standardem práce s klienty. Příjemným překvapením bylo i pohoštění, které nám v zařízení připravili. V odpoledních hodinách si žáci prohlédli historickou část krajského města.

Program druhého víkendu byl rovněž velmi nabitý. V sobotu dopoledne jsme si vyšlápli na Křížovou horu, odpoledne si každý dle svého zájmu mohl vybrat z bohatého programu Svatováclavských slavností, zhlédnout hudební a taneční vystoupení v areálu klášterů a v Eggenberských zahradách v neděli jsme pak sfárali do grafitového dolu v Českém Krumlově.

V úterý 3. 10. jsme spolu se žáky 1. ročníku a žáky, kteří byli na praxi v Bavorsku, zorganizovali sportovní program v bowlingové hale v Českém Krumlově. Přes prvotní obavy, že se někteří s tak zdánlivě jednoduchou společenskou aktivitou nebudou umět vypořádat, se společné odpoledne mimořádně vydařilo, převládla sportovní, ale především přátelská nálada.

Ve středu 4. 10. jsme žákům umožnili interaktivní prohlídku Muzea fotografie Seidel, kde se na závěr prohlídky mohli přenést do doby života Josefa Seidla a v dobových krojích se zvěčnit na společné fotografii.

Ve čtvrtek 5. 10. – v odpoledních hodinách jsme využili vstřícnosti managementu špičkového hotelu Růže, který nám umožnil prohlídku reprezentativních sálů, restaurace i prezidentského apartmánu v tomto hotelu. Zároveň nám byla nabídnuta možnost focení v renesančních kostýmech z depozitáře hotelu. Pro žáky to opět byl vskutku výjimečný zážitek. Večer byl věnován vegetariánské kuchyni, kterou nabízí restaurace Laibon. Spolu s pedagogy a žáky výměnného programu jsme prožili velmi příjemný večer. Jídelníček nabízel historické a téměř zapomenuté krmě, celou atmosféru navíc umocňovalo i kouzelné prostření historického domu.

Výměnná praxe byla přínosem z několika hledisek. Pro naše studenty je nesporný přínos jazykový – odbourání jazykové bariéry, možnost mluvit s rodilými mluvčími. Další významný přínos je v rovině odborné – poznávání nových metod, postupů, ověření si vlastních schopností a dovedností, získávání nových zkušeností a neposlední řadě je to velmi významné obohacení na poli kulturním, k čemuž přispívá neobyčejné fluidum historického města, jeho nádherného okolí i bohaté historie, která návštěvníky provází na každém kroku.

Eva Kubaláková, SOŠZ a SOU Český Krumlov

Bavorští studenti při pobytu v Českém Krumlově.Zdroj: archiv SOŠZ a SOU Č. Krumlov

Bavorští studenti při pobytu v Českém Krumlově.Zdroj: archiv SOŠZ a SOU Č. Krumlov

Bavorští studenti při pobytu v Českém Krumlově.Zdroj: archiv SOŠZ a SOU Č. Krumlov