Peníze jsou rozvrženy podle počtu obyvatel v jednotlivých zónách, a pro celé město dávají letos dohromady zhruba půl miliónu korun. Jak se zapojit do jejich využití popsal starosta Dalibor Carda.

„Náměty začínáme přijímat od pátku 9. června. Projektové záměry s odhadem rozpočtu musí být žadateli stručné popsány v příslušném formuláři. Formuláře lze vyplnit na internetu nebo i ručně,“ uvedl starosta s tím, že uzávěrka příjmu žádostí je do 30 června. Fyzicky vyplněné formuláře bude možné odevzdat ve sběrných boxech na několika místech Krumlova.

Pro zavedení participativního rozpočtu se rozhodl Krumlov letos poprvé a zařadil se tak po bok několika průkopnických českých měst. Místostarosta Josef Herman po schválení tohoto záměru uvedl: „Berme letošek jako zkušební. Pokud se tento systém osvědčí, není vyloučeno, že by se v příštích letech mohla částka zvyšovat.“ Peníze jsou určené nejen na investice, ale i na společenské akce.

Několik detailů
Český Krumlov je rozdělen na těchto devět městských částí: Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní předměstí, Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Plešivec, Slupenec a Vyšný.
Sběrné boxy naleznete na radnici, na městském úřadě, v kině, na plovárně, ve foyeru divadla a v knihovně v Horní ulici a na jejích pobočkách na Míru a Plešivci.

Bližší informace, kontakty a formuláře najdete na: www.rozpocet.krumlovsobe.cz