„Rozpočet počítá s výdaji 355 mil. korun s přebytkem běžného rozpočtu zhruba 46 milionů,“ uvedl místostarosta Josef Hermann. Po krátkém shrnutí požádal zastupitele, aby v rámci hlasování schválili i to, že město požádá o úvěr 30 až 40 milionů na 8 až 10 let. „Za uplynulé tři roky jsme si žádný úvěr nevzali, pouze jsme spláceli cca 7 až 8 mil. ročně,“ upřesnil. „Považujeme to za odpovědné a budoucí rozpočty tím příliš nezatížíme.“

Zastupitelé již byli s návrhem rozpočtu seznámeni a měli možnost se k němu vyjádřit na předešlých jednáních rady města, a tak se k němu příliš nevyjadřovali. Diskusi při schvalování rozpočtu ale vyvolal, tak jako každý rok, zejména Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF).

Zastupiteli za KSČM Miroslavu Máčemu se nelíbil příspěvek pro ČKRF jako takový. „Mrzí mě jedna položka, a to je příspěvek ČKRF na podporu cestovního ruchu 1 870 000,“ dodal. „Na co to chtějí? Cestovní ruch přece řeší Sdružení cestovního ruchu.“ Nezamlouvala se mu ani výše příspěvku pro Českokrumlovskou televizi (CKTV) 475 tisíc, má ho za neadekvátní.

„Co se televize týká, někde platí i 1,2 milionu,“ namítl místostarosta, „rada zvýšila výdaje o 10 %. CKTV by měla zájem o vyšší částku, aby mohla městu poskytnout vyšší servis, pro nás je ale stávající stav dostatečný.“ K dotaci pro ČKRF řekl, že je nezbytná. „Tato obchodní společnost to dělá pro město bez jakéhokoli zisku, jenom za náklady, a nelze to jen tak, bez konceptu, hodit na Sdružení. Každý rok už několik let dáváme 1,5 milionu na podporu cestovního ruchu, kdy Fond za město dělá propagaci cestovního roku za město. K tomu jsme pouze přihodili 380 tisíc, které byly v jiného kolonce, a to je podpora a propagace Slavností.“

Předeslal také, že vznikne nový spolek s funkcí destinačního managementu. „Fond bude s městem jen jedním z jeho členů s dalšími obcemi a podnikateli. Tento projekt všichni uvidíte v příštím roce, půjde o založení spolku, v němž bude město účastno jako člen a dostanete k tomu ekonomiku,“ řekl Josef Hermann zastupitelům. „A pokud zastupitelé uznají, že to bude záhodno, město do něj začne převádět peníze.“

V diskusi vystoupil i Vlastimil Votřel, občan Českého Krumlova, kterého zajímal právě vznik destinačního managementu (DMO). „Na červnové schůzi byl odsouhlasen vznik DMO. Jsou z rozpočtu už přidělené peníze, nebo ještě ne?“ Místostarosta odvětil, že ještě ne. „Ještě není zřízen, projekt bude teprve schvalovat zastupitelstvo, až bude na stole. Pracuje na tom Sdružení cestovního ruchu společně s ČKFR. Až ve chvíli, kdy budeme mít zřízeno, budeme řešit přesun peněz na nové DMO.“

Vlastimila Votřela zajímalo i hospodaření ČKRF a možný přesun části jeho peněz do rozpočtu. „Velký zdroj peněz já osobně vidím v pronájmech nemovitostí ČKRF. Snažil jsem se dobrat toho, jak fond vlastně hospodaří, ale po ročním snažení jsem se nikam nedostal kvůli údajným formálním nedostatkům v žádosti o poskytnutí těchto informací,“ vysvětloval. „Je to de facto majetek občanů. A já si myslím, že jsou tam schované velké peníze. Tam by se měl podle mého hledat zdroj peněz, než aby si město bralo úvěry.“

Josef Hermann mu odpověděl následovně: „Možná jste si všimli, že když byl majetek převeden do obchodní společnost ČKFR, už to není zdroj příjmů pro rozpočet. Je to zdroj příjmů pro tuto společnost, která s nimi nakládá tak, jak si přeje vrcholný orgán ČKRF, což je Rada města, a to na základě projednání v zastupitelstvu. Tento koncept tu platí od roku 1992, a pokud někdo nezruší Fond a nepřevede jeho majetek na město, bude to platit dál.
Chtěl bych podotknout ještě jednu věc: o téma Fondu se zastupitelé nejvíc zajímají po volbách, protože mají pocit, že jeho hospodaření není v pořádku. Přitom v číslech, která jsou k dispozici, každý člověk, který elementárně rozumí ekonomice, vidí, jaké má výsledky. Ano, můžete namítnout, že někde by nájmy mohly být vyšší, tomu se věnoval, tuším, před třemi roky kontrolní výbor zastupitelstva, který si nechal předložit kompletní seznamy všech nájemních smluv s komentářem. Výbor je složen z koaličních i opozičních zastupitelů, ale nezjistil vůbec nic, co by ukazovalo na to, že ČKRF s majetkem nakládá nehospodárně.

Lidé v Českém Krumlově také říkají, že Fond má nebytové prostory, kde je zlato a věci, které hodně nesou, a měl by tam mít předměty, které nabídku zkulturní a podobně. Na jednu stranu bychom měli mít vyšší nájemné, na druhou stranu tam mít pěkné věci, ale to k sobě jednoduše nejde. Je to velké dilema, ale já si myslím, že se s tím Fond vypořádává. Při rozhodování o nájmech se dá jednat a riziko, že nepronajímá za plné peníze, bere valná hromada na sebe. Musíme tedy jasně říct, co chceme. Chceme-li maximalizovat příjmy, budeme mít všude zlatnictví a nájmy půjdou nahoru a nebude to problém. Naštěstí k tomu radní ani zastupitelé nikdy nesvolili.“


Celé zasedání je možno shlédnout v archivu videozáznamů, odkaz je na webových stránkách města.