Město kdysi vybudovalo chodník pro chodce od Vyšehradu směrem k vlakovému nádraží velkoryse. Je asfaltový a hodně široký, tak trochu něco jako dálnice pro chodce. Nicméně tato část města se ještě příliš nemodernizovala a rozhodně by takový zásah potřebovala. Letos na to dojde. Místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann říká: „Po více než roce se nám podařilo sehnat dotaci na kompletní rekonstrukci komunikace, která vede od vlakového nádraží, před nímž umístěná autobusová zastávka je ve velmi špatném stavu, stejně jako asfalt na chodníku, až k bývalému hotelu Vyšehrad. Současně vyměníme i některé kanalizační a vodovodní sítě.“

Město na rekonstrukci chodníků obdrželo v rámci zvýšení bezpečnosti chodců poměrně vysokou dotaci. Práce budou stát zhruba deset milionů korun, s jejichž uhrazením pomůže dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, plus dalších pět milionů uhradí město za stavební úpravy vodovodu a kanalizace. Na třídě Míru (Na Růžku)konkrétně dojde k výměně současného vodovodu a k sanaci kanalizace i revizních šachet. Současně budou přepojeny stávající kanalizační a vodovodní přípojky. Zatímco v části třída Míru (nádraží) bude vyměněn pouze vodovodní řad uložený v chodníku.

„Teď jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele stavby,“ sdělil Josef Hermann, jak to aktuálně vypadá. „Čekáme tedy na nabídky. Byli bychom rádi, aby se to letos podařilo a město tím bylo podstatně kultivovanější, než je teď. Jakmile vybereme dodavatele, nebude-li problém s výběrem, může dodavatel prakticky hned začít pracovat.“
Chodník tedy bude stavebně upraven od rohu budovy nádražní restaurace směrem k přechodu pro chodce na křižovatce s ulicí Za Nádražím a dál až k bývalému hotelu Vyšehrad.

Autobusová zastávka bude doplněna nástupištěm pro dva autobusy s bezbariérovým obrubníkem, který umožní snadný výstup a nástup do autobusu i méně pohyblivým osobám. Přístřešek na zastávce spolu s informační cedulí budou přemístěny.

V těch místech vzniknou i čtyři nová podélná parkovací stání pro osobní automobily a pruh pro výsadbu městské zeleně.
Součástí rekonstrukce chodníku, který pokračuje směrem k hotelu Vyšehrad, jsou jeho odvodnění, úpravy současných samostatných sjezdů k domům, odstavné plochy pro osobní auta i zásobování. Také zpevněné plochy pro kontejnerová stání včetně zástěny z gabionů. Úpravy se budou týkat také přechodů pro chodce, nástupiště zastávky linkové autobusové dopravy a budou vyměněny některé sloupy veřejného osvětlení.

„Kdysi kolem chodníku bývalo na třídě Míru zábradlí, zbyl tam po něm betonový základ,“ doplnil Josef Hermann. „Tam se teď umístí mezi silnici a chodník pás zeleně a ten široký chodník se zúží.“

„Tady to potřebuje všechno vylepšit a upravit,“ míní Marta Andrlová z Českého Krumlova. „Hlavně prostranství kolem samoobsluhy. Tam jsou chodníky tak rozbité. Vždyť to tu tak vypadá od doby, kdy naší dceři byly dva roky, a teď je jí 47 let. Tady ten chodník směrem k městu mě netrápí, ale na těch sídlištích to vypadá… Tam když zavítá cizinec, vždyť je to pro ostudu.“