Na konci 80. let ji v Krumlově postavily větřínské papírny, městu nepatřila nikdy. Prodej se ale nedaří dotáhnout do konce. Firma, které čistička patří, je v insolvenci a prodej tak musí schvalovat soudy. Kvůli ČOV se ke konci června mimořádně sešli zastupitelé, kteří odhlasovali trvalý zájem o její koupi.

„Nejsme zatím schopní podat nabídku, protože dlužník a jeho insolvenční správce nám nedodali včas potřebné podklady k prodeji,“ vysvětlil místostarosta Krumlov Josef Hermann. „Chceme zároveň s ČOVkou koupit obchvatný kanál z Větřní, jinak by to nemělo smysl. Soudce ovšem prodej štoly současně s čistírnou zatím neschválil.“ Do obchvatného kanálu totiž tečou odpadní vody z kanalizace na pravém břehu Vltavy, levobřežní kanalizace vede do ČOV jinudy.

Do podzemních tepen města vidí málokdo, ale víka od kanalizace si u nás fotí celý svět.
Osud čističky bude mít vliv na kapsy Krumlováků

Do konce léta by město mělo všechny podklady získat. Je ale připravené i na nejhorší: má vybrané místo na novou čističku a zpracovanou studii na přepojení kanalizace. Stavba by ovšem vyšla na 275 mil. korun.

Historie ČOV Český Krumlov Obchvatný kanál
70. léta: JIP Větřní staví štolu na odpadní vodu a splašky, který tečou do řeky v místě budoucí ČOV.
80. léta: JIP Větřní staví ČOV v Krumlově, čistírna je v provozu od r. 1992.
2009: ČOV se stává majetkem jiné soukromé firmy která v r. 2014 končí v platební neschopnosti. V té jsou od r. 2013 i papírny ve Větřní, které jsou majitelem odpadní štoly.
Obchvatný kanál byl vybudován v 70. l. 20. st. Odváděl odpadní vody z JIP Větřní a splaškové vody z Větřní a Krumlova za město přímo do Vltavy v místech, kde se počítalo se stavbou biologické čistírny odpadních vod.
K vlastní výstavbě čistírny (vyšla asi na miliardu) se přistoupilo až v souvislosti se stavbou jaderné elektrárny Temelín, pro kterou třeba nutné zajistit velmi kvalitní vodu v řece. Výstavba ČOV začala v r. 1985, provoz byl zahájen v r. 1992. Zdroj: vscht.cz

Krumlovskou ČOVku využívá také město Větřní. Odpadní vody z papíren i splaškové vody z Větní do ní tečou právě obchvatným kanálem. "Do poslední chvíle budeme usilovat o to, aby nám odpadní vody čistil Český Krumlov,“ řekl starosta Větřní Antonín Krák. „Ale pouze v případě, že to bude i nadále za rozumné ceny, aby se koncovým uživatelům výrazně nezvedalo vodné a stočné. Nechceme se rozhodně nechat vydírat, a tak máme pro jistou studii i vykoupený pozemek, kde bychom si v nejhorším postavili vlastní ČOV.“