Oprava střechy jedné z nejdelších krytých lávek z konce 18. století na území ČR by měla být hotová do poloviny května. Práce na opravě šindelové střechy na kryté lávce pro pěší Rechle začaly.

„Střecha je v havarijním stavu, je napadena hnilobou a rozpadá se. Čeká ji proto kompletní výměna za novou. Pracovníci dodavatelské firmy vymění střešní latě a opraví další dřevěné prvky na konstrukci,“ uvedl starosta Dalibor Carda. Na základě stanoviska památkové péče bude nová střešní krytina stejné velikosti i profilace jako stávající a použije se šindel z modřínu, který je trvanlivější než současný smrkový.

Současná dřevěná krytá lávka byla postavena roku 1798, kdy se využívala k počítání vorů proplouvajících pod ní. S délkou 110 metrů je jednou z nejdelších krytých lávek z konce 18. století na našem území a je chráněna jako technická památka.

„Je cenným příkladem řemeslné zručnosti a estetického cítění našich předků," přidal starosra. "I po několika opravách a rekonstrukcích si zachovala původní historickou a technickou hodnotu díla. Lávka i přes její technický původ velmi dobře zapadá do prostředí a je významným krajinotvorným prvkem.“

V roce 2019 byla realizována první etapa v rozsahu 95 m2 za 590 tisíc korun. Druhá etapa výměny v rozsahu 326 m2 vyjde na dva miliony korun. Lávka bude uzavřena od 14. dubna nejdéle do 12. května 2020.