Říká se, že o peníze jde vždycky až v první řadě. Téma jak naplnit městskou kasu je stále živé. Pořád se ozývají hlasy těch, kteří se domnívají, že by dceřiná městská firma Českokrumlovský rozvojový fond ČKRF) měla odvádět městu větší množství financí.

Tito lidé často poukazují například na placená parkoviště ve městě. Z jejich pronájmu ČKRF městu odvádí ročně 4,4 milionu korun. Pokud město zainvestuje rekonstrukci parkoviště u Městského parku, bude fond od příštího roku ročně odvádět ještě o osm set tisíc korun víc.

V režii fondu jsou i zóny placeného stání a z toho má město ročně další jeden a čtvrt milionu korun příjmu. Jedním z těch, co si myslí, že fond odvádí městu málo, je podnikatel Petr Kubal.

PRO: Petr Kubal, podnikatel, v komunálních volbách lídr ODS

Máte konkrétní návrh, jak z podnikatelských aktivit Rozvojového fondu přidat více městu?

Zastávám názor, že město nezískává dostatečné finanční prostředky ze svého majetku. Rád bych takto veřejně učinil městu, respektive radě města, nabídku, že budu za zmiňovaný pronájem parkovišť platit částku vyšší o 1,5 milionu korun ročně než Českokrumlovský rozvojový fond. Nabízím tedy představitelům města nájem za parkoviště místo zmiňovaných 4,4 milionu 5,9 milionu korun ročně.

Tímto nabízím městu bez jakýchkoliv změn ve fungování parkovišť zvýšení příjmů města ročně o 1,5 milionu korun, tedy možnost, aby město mohlo například každý rok postavit jedno dětské hřiště navíc. O jeden a půl milionu více to bude i v případě rekonstrukce parkoviště u soudu, na což má město vyčleněno tuším asi osm milionů korun.

Jedná se o zcela jasnou, konkrétní nabídku, jak zvýšit příjmy města, a je tedy pouze na radě města, která současně působí i jako Valná hromada Českokrumlovského rozvojového fondu, zda se rozhodne jako správný hospodář. Rád bych, aby radní vzali tuto mou veřejnou nabídku zcela vážně. Jsem připraven smlouvu uzavřít v kterékoliv blízké i budoucí době.

Je tedy možné, aby město získalo více peněz i z jiných aktivit fondu?

To zatím nevím, protože se mi nikdy nepodařilo dostat se k potřebným číslům. Získal jsem jen údaje o parkovištích a na základě toho jsem došel k uvedeným závěrům a nabídce.

PROTI: Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlov. rozvojového fondu

Co říkáte nabídce Petra Kubala? Je splnitelná?

Ve chvíli, kdy je stoprocentním vlastníkem Českokrumlovského rozvojového fondu město Český Krumlov, je ve své podstatě úplně jedno, jestli se formou nájemného odvádí šest nebo sedm milionů korun. I kdyby náhodou zůstal nějaký přebytek formou zisku z podnikatelské činnosti, tak to opět a stále zůstává majetkem města Český Krumlov. To je ten zásadní rozdíl mezi jakýmkoliv modelem, kdy přijde První Jihočeská parkovací, nebo pan Kubal nebo pan Novák. Přece v tuto chvíli toto není hlavní problém, který bychom dnes v Českém Krumlově měli řešit. To nejsou peníze, které městu utíkají.

A co se týče dětského hřiště, vždyť hřiště v Hradební ulici postavil Českokrumlovský rozvojový fond. A nejen to, zrevitalizovali jsme mimo jiné i veřejné prostranství u Hotelu Růže.

Pan Kubal v tuto chvíli možná opět hraje s voliči nějakou hru, protože určitě nemá přehled o tom, jakou kapacitu fond pronajímá na parkovištích formou takzvaných rezidentních karet, kdy každý trvale bydlící člověk v centru města má možnost si zajistit své garantované stání na místně příslušném parkovišti za cenu sto korun měsíčně.

Pan Kubal stoprocentně nemá informace o tom, kolik karet a garantovaných míst mají dnes k dispozici rezidenti, město Český Krumlov a abonenti, což jsou podnikatelé, a kolik je vydáno zaměstnaneckých karet. Toto všechno jsou produkty a nástroje, které řeší nejen zisk.