O víkendu se tam konala Květinová slavnost k Letnicím. A květinami všeho druhu byl domek A. Stiftera opravdu zaplaven.

„Letnice jsou u nás dost opomíjený svátek,“ konstatovala kustodka památníku Lenka Hůlková. „Letnicemi v podstatě končí velikonoční období.“

Letnice je tradiční název pro Boží hod Svatodušní, tedy sestoupení Svatého Ducha na zem. Letnicemi se oslavuje příchod léta.

Jak se v Stifterově domku děje něco v souvislosti s lučními květy a bylinami, nemohou při tom chybět rakouští sousedé Michaela a Herman Gabriel. Herman Gabriel je Šumavák, který má v Horní Plané kořeny. Oba podnikají vycházky se skupinami do přírody za bylinami a bylinkami se zabývají také z pohledu mytologie a lidových zvyklostí. Pod jejich vedením si zájemci mohli vytvářet věnečky nebo voničky z devíti bylin, z nichž každá plní určitou funkci, například ochrannou. Voničky si lidé zavěšovali často na dveřní kliky, nebo do oken.

S Velikonocemi souvisí vajíčka a tak se organizátoři rozhodli, že návštěvníci budou vyrábět z vajíček svatodušní holubičky. A protože se vajíčka musela nejprve vyfouknout, provázelo Letnice v Horní Plané smažení vajec.