Zdá se, že třetí největší město v českokrumlovském regionu je ideálním místem k životu.

Jen za posledních pět let se do vylepšení infrastruktury, oprav domů, výstavby parkovišť či úprav veřejných prostranství investovalo na 40 milionů korun.

Další miliony pak do města přitekly z různých dotačních grantů. Lidé tu k sobě mají blízko, mnoho z nich pracuje pro rozkvět města bez nároku na odměnu. Na své si tady přijdou i vyznavači pohybu všeho druhu a také příznivci kultury.

Stejně jako další města, i Velešín má však své rezervy. Plně využit zatím není například zdejší turistický potenciál. Přitom mají Velešínští v tomto směru co nabízet.

„Lákat můžeme na čisté prostředí nezatížené průmyslem, ale i hustou síť cyklotras a stezek pro pěší, která se má i nadále rozšiřovat, anebo několik zajímavostí historického rázu – kromě hradu Velešín je to i historický dům Kantůrkovec, spravovaný Společností přátel města Velešína, anebo bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba, v němž vznikají prostory pro výstavy či koncerty,“ vyjmenoval starosta města Josef Klíma.

Připomněl, že práce na přeměně někdejšího kostela v nové víceúčelové kulturní centrum se kvůli nejasnostem s vyplácením dotací z páté výzvy evropského Regionálního operačního programu dočasně zastavily, o svém projektu však Velešínští nepochybují, a tak věří, že nejpozději v říjnu se znovu začne stavět.

Velikým lákadlem pro turisty, ovšem nejen pro ně, by se mělo stát ozdravné centrum. To má vyrůst za benzinovou stanicí. Přestože názory na smysluplnost této stavby se mezi zastupiteli různí, starosta Josef Klíma v úspěšnost tohoto projektu věří.

„Ozdravné centrum, jemuž bude dominovat aquapark, by k nám mohlo přilákat turisty i v době, kdy dopravu z mezinárodního tahu E 55, který kopíruje město, odvede plánovaná rychlostní komunikace,“ zmínil Josef Klíma.

Na nákup už brzy

Blíže ke svému vzniku však v tuto chvíli mají jiné projekty. Například už v příštím roce se první zákazníci budou moci vypravit na nákup do nového supermarketu, který vyroste v Sídlišti, takzvaně na papíře už je i přestavba autobusového nádraží v moderní dopravní terminál za 28 milionů korun či revitalizace náměstí J. V. Kamarýta, jež spolkne stejnou částku. „Nyní jen čekáme, až se nám na tyto dvě investiční akce podaří získat dotaci,“ podotkl Josef Klíma.

Veliký hlad je ve Velešíně po bydlení. I v tomto směru se město snaží vycházet lidem vstříc. Nové zóny určené pro bydlení vznikly například v lokalitě Na Vrších nebo Nad Cihelnou. „Přestože jsme u developerského projektu Nad Cihelnou museli změnit investora, nejpozději v příštím roce by se tady měly začít stavět inženýrské sítě,“ ujistil Josef Klíma.

A v plánu jsou i další investiční akce. Nová čistírna odpadních vod je v plánu nejen ve Velešíně, ale také v Holkově, necelých 30 milionů spolkne plánované zateplení školních pavilonů, za pětadvacet milionů se nevzhledné budovy v Krumlovské ulici promění v nový dům pro seniory s jedenadvaceti byty, rozjíždějí se i práce na regeneraci velešínských sídlišť.

V souvislosti se sídlišti se Josef Klíma neopomněl zmínit o problému, který trápí nejen Velešín. „Už dlouho bojujeme s tím, jak zvýšit počet parkovacích ploch mezi panelovými domy. Najít kompromis mezi skutečnými potřebami a odmítavými postoji některých lidí k zabírání dalších zelených ploch na výstavbu parkovišť je mnohdy složité,“ vysvětlil Josef Klíma, jenž jako dluh města občanům vnímá i rozbité místní komunikace, které by si rekonstrukci zasloužily už dávno.

Velešínský zpěv zní Evropou

Doslova v celé Evropě dělá Velešínu dobré jméno místní Chrámový sbor. Smíšené těleso, jehož tradice se počítá už na desítky let, má v současné době asi pětapadesát členů všeho věku.

„Naši činnost směřujeme především ke koncertu, který každoročně pořádáme na svátek sv. Václava, jemuž je zasvěcen místní kostel. Pravidelně pořádáme i vánoční koncerty, na nichž zní nejčastěji tradiční Rybova mše a také mše Jiřího Pavlici,“ vyjmenovala sbormistryně Marie Pešková, jež současně působí jako druhý koncertní mistr Jihočeského divadla.

I díky jejím kontaktům vystupují členové Chrámového sboru Velešín hlavně při větších koncertech nejen s vlastním, asi patnáctičlenným orchestrem, ale také s dalšími hudebníky z Jihočeského divadla včetně dirigentů Petra Chromčáka a Martina Peschíka či orchestru Milana Krause. „Mou pravou rukou je také varhaník Vladimír Jantač,“ ocenila sbormistryně.

Velešínští pěvci svá nastudování děl světových hudebních mistrů pravidelně prezentují nejen v samotném Velešíně a dalších jihočeských městech, ale také v Rakousku, Německu, Holandsku, Švýcarsku, Polsku či na Slovensku.

„To si můžeme dovolit díky podpoře města a kraje, ale především díky ochotě a nasazení všech členů souboru,“ uvedla Marie Pešková. Doplnila, že drahé polovičky zpěváků po svatbě dokonce podepisují prohlášení, jímž stvrzují, že své ženě či muži budou i v manželství tolerovat účast na zkouškách sboru.

Velešín dříve a dnes

Velešín byl založen zřejmě ve 13. století v souvislosti s výstavbou hradu na ostrohu nad řekou Malší. Původně samostatné velešínské panství se o dvě staletí později rozrostlo až k Benešovu nad Černou či Malontům. Nedlouho poté, koncem 80. let 15. století, však panství pozbylo svého významu.

Opětovný rozkvět nastal v 19. století, kdy Velešínsko protnula koněspřežní železnice. Na město byl Velešín povýšen 1. února 1996. Nejen tady, ale i v okolních osadách Velešín Nádraží, Bor, Holkov, Chodeč a Skřidla dnes žije něco málo přes čtyři tisíce obyvatel.

Přátelé města oživují dějiny

Vytvořit protiváhu úsilí po takzvané modernizaci města, v níž mnozí viděli spíše devastaci – takový byl hlavní popud ke vzniku Společnosti přátel města Velešína.

„Ač společnost oficiálně vznikla registrací 2. 11. 2004, lidé, jimž byla blízká historie města či současné dění v něm, se poprvé sešli v červenci 2003 ve vinárně U Švarců,“ vzpomněl prezident společnosti Zdeněk Korbela.

Ceněným zázemím se přátelům Velešína stal historický dům Kantůrkovec, který výměnou za symbolické nájemné odváděné městu velešínští patrioti postupně zvelebují. „Nyní je naším největším snem stavba pekařské pece a také obnova černé kuchyně,“ řekl Zdeněk Korbela.

Právě v Kantůrkovci každoročně přátelé Velešína pořádají mnoho výstav a dalších akcí. Vedle velikonoční výstavy Hody, hody…, expozici k výročí konce druhé světové války či podzimní výstavy starých odrůd ovoce jsou to i prezentace děl místních umělců či besedy na regionální témata.

„Už staří turisté ale věděli, že tam, kam chtějí nalákat lidi, musejí postavit hospodu. A tak i u nás se největší oblibě těší akce, kde je hojnost jídla i pití – tedy Svatováclavské posezení na Kantůrkovci či vánoční Medovina na hradě Velešín,“ zasmál se Zdeněk Korbela.

Společnost přátel města Velešína má aktuálně šestatřicet členů. Ti nyní mimo jiné připravují historickou expozici města, jež má vzniknout v někdejším kostele sv. Filipa a Jakuba na náměstí.