Co se dá takové lanovce určené lyžařům a sportovcům vůbec přát? "Žehnání lanovky je vlastně žehnání dopravnímu prostředku," upřesnil Záleha. "Tedy, aby byla bezpečná, aby dovedla lidi tam, kam potřebují a chtějí, aby mohli odpočívat a relaxovat a vůbec poznávat boží dotyk v přírodě."

Co se stavých patronů týče, o tento post se u poutníků, tedy dnes turistů a cestujících, dělí svatý Kryštov a svatý Jakub. Vzhledem k tomu, že lanovka přenáší spousty lidí jakoby na ramenou, je velmi pravděpodobné, žepro postjejího patrona bude vhodnější právě svatý Kryštof. Ten měl totiž podle pověsipostavu obra, respektive velice silného a svalnatého muže. Jednou v noci přebrodil řeku a přenesl přes ní na rameni malé dítě, které jej o to požádalo. Posléze se ukázalo, že dítětem byl údajně samotný Ježíš Kristus. Tak byl obr pojmenován na Christofora, tedy Nosietele Krista. Kryštofa.