Příjezdovou cestu mají stavaři navezenou přímo v korytě Vltavy, lemuje levý břeh toku od pivovaru a využívat ji může i těžká technika, jejíž pohyb by byl přes úzké uličky starého města prakticky nemožný a rizikový jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. Poslední opravou prošel most v roce 2009. „Ta se ale týkala pouze výměny dřevěných částí mostu a povrchové úpravy ocelových nosníků. Dřevěné části mostu byly vyžilé, napadené dřevokaznou houbou a původní ocelové nosníky ze 50. let minulého století také nelze jen opravit,“ vysvětlila mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová. „Při současné kompletní rekonstrukci z mostu zůstanou původní pouze opěry z kamenného zdiva, vše ostatní se vymění.“ Rekonstrukce vyjde na 32 milionů korun, které půjdou z rozpočtu města.

Následovat bude Benešův most, i ten čeká kompletní výměna

Benešův most, jedna ze tří přístupových cest do historického centra města. I ten je ve špatném stavebně-technickém stavu. Od roku 2018 je na něm umístěno provizorní zábradlí, které brání přístupu pěší na chodníky, a má sníženou nosnost. „Jeho hlavním problém je dlouhodobé zatékání do nosné konstrukce a na úložné prahy spodní stavby, což způsobilo, že stav železobetonových konstrukcí je velmi špatný a stav ložisek dokonce havarijní,“ vysvětlil investiční technik města Karel Jirovec. „Dojde tedy k výměně celé nosné konstrukce mostu a bude nezbytná i úprava spodní stavby se zesílením jejího založení.“

Zdroj: Youtube

Město by mohlo vybrat dodavatele stavebních prací do konce března, samotná rekonstrukce, jejíž cena je odhadována na 33,3 mil. Kč, by měla začít v září 2024 a skončit v dubnu 2025.

Významnou část nákladů by mohla pokrýt dotace z Krajského investičního fondu, žádný jiný národní ani evropský dotační program není v současné době k dispozici. „Pokud se městu nepodaří získat finanční podporu z Krajského investičního fondu, bude muset omezit své další plánované investice a projekty, aby bylo schopno jeho rekonstrukci zafinancovat z vlastního rozpočtu,“ doplnil místostarosta Zbyněk Toman.

V Českých Budějovicích bylo nejtepleji z celého Česka, teplota vystoupala na 16 °C. Ilustrační foto.
Přes šestnáct stupňů. Teploty na jihu Čechy připomínají spíš konec jara než únor

Most dr. Edvarda Beneše byl postaven v roce 1937, rekonstrukce se dočkal o 14 let později. Při této velké opravě v roce 1951 došlo například ke změně povrchu vozovky. Drobné opravy a zavěšování sítí se na mostě prováděly postupně. Cílem rekonstrukce je vrátit mostu jeho vzhled z doby původního projektu a zvětšit průtočnou kapacitu, aby most pod svou nosnou konstrukcí bez problému převedl 20letou vodu.

Rekonstrukce mostu bude probíhat v jedné etapě. „Vzhledem k umístění mostu v blízkosti historického centra je plánováno zbudování mostního provizoria na povodní straně mostu, které bude využívané pouze automobily s šířkou do 2,2 m bez omezení hmotnosti a pěšími. Provoz po provizoriu bude řízen semafory. Ostatní doprava bude vedena po jiné trase,“ dodal Jan Sládek z Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Českokrumlovské mosty

Město Český Krumlov v současné době spravuje 28 mostních objektů – šestnáct mostů (z toho jedno mostní provizorium) a dvanáct lávek pro pěší (z toho jedno provizorium). Správa mostů představuje významnou finanční zátěž pro městský rozpočet. Na mostních objektech je nezbytné zajišťovat nejen řádnou údržbu a pravidelné nutné opravy, ale některé z nich se nacházejí na pokraji své životnosti a vyžadují rozsáhlejší rekonstrukci.

„Nutno podotknout, že město v současné době mimo jiné realizuje i rekonstrukci Lazebnického mostu, což je druhá ze třech hlavních přístupových cest do historického centra města. Jeho rekonstrukce bude stát přibližně 30 mil. Kč,“ připomněl Zbyněk Toman.

Provizorní lávka pro následné práce.
Opravy Lazebnického mostu pokračují. Velká voda dělníky příliš nezdržela

V roce 2021 došlo k opravě památkově chráněného kamenného mostu přes koryto říčky Polečnice ve Starých Dobrkovicích. Most z poloviny 19. století má nyní novou nosnou konstrukci, oprava stála 3,5 milionu Kč. V květnu 2020 město dokončilo opravu památkově chráněné lávky Rechle z 18. století. Práce stály 2 miliony Kč.

Za zmínku stojí i dlouhodobé snahy města nahradit provizorní most u pivovaru, který je zde od povodní v roce 2002, kdy byl původní (rovněž provizorní) most stržen velkou vodou, za adekvátní mostní objekt, který by byl v těchto místech vybudován. Provizorní most byl městu nejprve zapůjčen, později v roce 2017 ho město odkoupilo od Správy státních hmotných rezerv za osm milionů korun. Most byl naposledy opraven v roce 2020. Tehdy bylo mostní provizorium v havarijním stavu, od léta 2019 na něj nesměla těžší auta. Most je přitom jedinou přístupovou cestou do historického centra města pro objemnější vozidla. Práce stály 3,1 milionu korun.

Český Krumlov při povodni v srpnu 2002. Pohled z Radniční k Lazebnickému mostu.
Krumlov pod vodou. Kronika z roku 2002 odhaluje zatím nepublikované snímky