Rekonstrukce, kterou začalo připravovat minulé vedení města a to současné v ní pokračuje, už byla nevyhnutelná a hrozilo omezení jeho nosnosti. „K rekonstrukci jsme přistoupili mimo hlavní turistickou sezónu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky,“ vysvětlil místostarosta Krumlova Zbyněk Toman. 

Lazebnický most poškodily povodně v srpnu 2002.Lazebnický most poškodily povodně v srpnu 2002.Zdroj: Se svolením města Český Krumlov

Dodal, že zajištění provozu a oprav mostů a lávek s sebou nese značné finanční zatížení rozpočtu města, protože na tento typ staveb nejsou poskytovány žádné dotace. „Na rekonstrukci Lazebnického mostu je vyhrazeno 32 milionů korun, přičemž se nejedná o jedinou opravu, která bude v příštím roce probíhat. Na podzim město zahájí také opravu Benešova mostu. I tato rekonstrukce by měla trvat celkem půl roku.“

Most bude uzavřen od 2. ledna. Chodci se z vnitřního města na levý břeh Vltavy dostanou nejkratší cestou přes Jelení lávku. Řidiče čekají výraznější dopravní omezení.

Na Latránu je nutné počítat s otáčením vozidel nebo jejich couváním. Na pravém břehu Vltavy bude doprava vedena podle stávajících pravidel, tedy ulicí Horní, na náměstí Svornosti, přes ulici Kájovskou, Širokou a Dlouhou do Radniční ulice a dále do ulic Masná a Parkán a před Lazebnický most.

Město nebude v ulicích kolem uzavírky měnit stávající zvyklosti v dopravní obsluze objektů, takovéto opatření by dopravní situaci spíše zkomplikovalo. Pokud by však bylo ve výjimečných situacích potřeba zde řídit dopravu, Městská policie je připravena poskytnout náležitou součinnost. Městskou policii Český Krumlov můžete kontaktovat na lince 156, nebo na telefonním čísle +420 380 766 308.

Líbí se vám? V anketě můžete hlasovat pro nejhezčí vánoční strom Českokrumlovska.
Vyberte nejhezčí vánoční strom na Českokrumlovsku

Dále město nabízí občanům pomoc při řešení komplikací spojených s dopravním omezením. V případě, že si nevíte rady, jak vyřešit nestandardní situaci (například nadrozměrné zásobování, které by se v ulici Latrán neotočilo / nevycouvalo), pošlete podnět na e-mail posta@ckrumlov.cz.