A mezi diváky na premiéře nechyběli ani sami obyvatelé kláštera, tedy cisterciáčtí mniši.

Legendu o sv. Benediktovi, patronovi a ochránci Evropy, přiblížili členové souboru Rovnátka. Před 15 lety ho založila českokrumlovská katechetka Štěpánka Talířová. „Začínala jsem s malými dětmi. Za ty roky vyrostly a dospěly,“ říkala s úsměvem. „Přišly děti nové, ale i ti dospělí zůstali.“

V Rovnátkách je zapojena pochopitelně prakticky celá rodina zakladatelky, ale i další, neboť soubor má kolem dvaceti členů. Sobotním příběhem slovem provázeli Petr Kronika a Štěpánka Kuisman. Hudbou a zpěvem představení doplňovala kapela Marty Talířové.

„Před rokem jsme hráli zase příběh o sv. Bernardovi z Clairbaux, druhém důležitém patronu řádu,“ říkala Štěpánka Talířová, která je rovněž autorkou hry a režisérkou. „Představení jsme vytvořili na přání zdejších cisterciáckých mnichů.“

Rovnátka, která hrají i představení pro školy a o významných svátcích, představení o sv. Benediktu budou jistě opakovat. A v budoucnu přidají příběhy i o dalších svatých. „Teď je zrekonstruovaná Rožmberská brána kláštera, kde se objevily další postavy, takže inspirace máme dost,“ dodala s úsměvem zakladatelka souboru.