Jak potvrdil i primář oddělení úrazové chirurgie Martin Kloub, letošní léto bylo vlivem koronavirové pandemie intenzivnější na provoz úrazového oddělení českobudějovické nemocnice. „Značná část obyvatel České republiky zvolila ke své dovolené tuzemsko a jižní Čechy patřily k nejnavštěvovanějším částem republiky. To se odrazilo i na množství úrazů, které bylo v nemocnicích Jihočeského kraje nutné ošetřit,“ konstatoval.

PŘIBYLI PACIENTI I POČTY OPERACÍ

Na ambulanci úrazového oddělení nemocnice České Budějovice bylo dle jeho slov v červenci a srpnu ošetřeno celkem 10 581 pacientů. „To je více než 170 za den, což je ve srovnání oproti předchozím rokům zvýšení nárůst o deset až patnáct procent,“ přiblížil Martin Kloub s tím, že celkový čistý čas strávený ošetřením úrazů na operačních sálech úrazového oddělení byl pak 577 hodin a zvýšil se oproti loňskému roku téměř o 20 procent.

„Dominovaly jako obvykle auto a motohavárie, sportovní úrazy – havárie na jízdních kolech, kolečkových bruslích, u dětí pak častou příčinou těžších úrazů bylo dovádění na trampolíně,“ zmínil českobudějovický primář.

MOTORKÁŘI MAJÍ NEJTĚŽŠÍ ZRANĚNÍ

Příčinou nejtěžších úrazů byly tradičně motocyklové havárie, kdy vysoká energie ve spojení s nedostatečnou ochranou těla vede k mnohočetným zlomeninám a společným závažným poraněním životně důležitých orgánů.

„Tak zvaným polytraumatům. Stále stoupající úroveň komplexní léčby těchto těžkých traumat ve spolupráci s ARO a dalšími odděleními nemocnice přispívá k tomu, že naprostá většina poraněných, které se podaří dopravit do traumacentra v Českých Budějovicích přežije, a vrátí se do smysluplného života,“ doplnil Martin Kloub.

CYKLISTÉ I VODÁCI

S tímto vývojem souhlasí i ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Dle jeho pozorování přibylo ve Strakonicích ve srovnání s loňským rokem také 10 procent úrazů, a stejné množství úrazů ošetřených na sále. „Dětských úrazů zůstal stejný počet, naopak se zvýšila letošní bilance úrazů u dospělých pacientů,“ doplnil s tím, že šlo hlavně o zraněné cyklisty a vodáky.

Za běžné letní úrazy považuje již ty způsobené na trampolínách, skateboardech, koloběžkách či bruslích. „Letos jsme na úrazové ambulanci pozoroval nárůst pracovních a domácích úrazů jako jsou pády ze žebříků, lešení a podobně,“ zmínil Tomáš Fiala.

V Táboře podle ředitele Ivo Houšky v létě převažovaly úrazy dětí ze sportovní činnosti. „Ošetřovali jsme zraněné ruce a zápěstí u dětí z trampolín, měli jsme také jeden těžký úraz dítěte z motorky a časté byly i pády z kol,“ popsal.

Úrazy dospělých se dle jeho slov často přihodily při údržbě chalup či na zahradách. „Také při práci s motorovou pilou či sekačkou, nejčastěji šlo o různé úrazy končetin,“ upřesnil Ivo Houška.

NÁSLEDKY GRILOVÁNÍ

Na táborské úrazové ambulanci končili také pacienti po pádech z kol, nejčastěji se jednalo o úrazy hlavy, nebo po seskocích padákem, kdy si lidé způsobili úrazy nohou. „Mimo to jsme často řešili následky letního grilování, kdy šlo o přejedení či dietní chyby. Ošetřovali jsme bolesti břicha i podrážděný žlučník,“ uzavřel výčet ředitel Nemocnice Tábor.