Naučit se úřad a neztratit kontakt s lidmi. Naslouchat, vyhodnotit a pak konat. To považuje za důležité starostka města Rožmberk nad Vltavou Lenka Schwarzová.
 

Pomoc od kolegů

Do funkce nastoupila loni na podzim po komunálních volbách. A sama své dosavadní zážitky ve starostenském úřadě komentuje. Na otázky, co ji překvapilo na úřadě z hlediska jeho fungování, co v dobrém slova smyslu; co naopak, říká:
„Zdravý selský rozum, zkušenosti a vzdělání sotva dýchají pod přemírou zbytečné administrativy. V dobrém smyslu slova platí, že kolegové z jiných úřadů vstřícně spolupracují. A rovněž někteří kolegové z takzvané opozice mi pomáhají, čímž pracují v zájmu Rožmberka."

Za podstatné úřednické nebo přímo rožmberské události konce roku 2014 považuje mimo jiné dvě úspěšné dotace, kulturní akce v době adventu, dodržení termínů, čili – jak říká – zkrátka žádný velký malér pro nováčka na starostenském postu.
 

Připravujeme skromnou ordinaci

Je šťastná, že od 3. února ve městě ordinuje každé úterý od 13 do 15 hodin doktorka Marie Bencová z Loučovic.
„Po mnoha letech je v Rožmberku lékařka, připravujeme také skromnou ordinaci.
Byla též první obecní zábava, začali jsme ve spolupráci s nájemníky opravovat obecní byty," dává znát uspokojení, že se věci v Rožmberku vyvíjejí. Kromě drobných kroků však má v roli starostky rozplánované i důležité věci na celé čtyřleté období: „Tento rok je pro nás zásadní posílit vodovodní řad, vytvořit koncepci pro Přízeř – akce a vyžití pro děti, ochrana přírody. Dohodnout s krajem a vyšebrodskou farností vyrovnání pozemků pod komunikacemi a zajistit opravu krajské silnice a části náměstí. V dalších letech se zaměříme na tyto úkoly: alternativa dětské skupiny, vytvoření pracovních příležitostí, inovace v turistickém ruchu – cykloturistika, kultura, umění a přeshraniční spolupráce."

V centru pozornosti stojí rovněž čistička odpadních vod, ale i přirozená snaha zajistit bezpečnost obyvatel a jejich či městského majetku.
„Chtěla bych, aby Rožmberk bylo čisté a krásné město. Takové, jaká jsou několik kilometrů směrem k Alpám. Rožmberk nad Vltavou má jistě takový potenciál – má významné historické památky, hezkou přírodu, výjimečnou řeku Vltavu," nezapomíná připomenout.

Co se týče spolupráce se správou hradu či přímo s vedoucí správy státního hradu Rožmberk Andreou Čekanovou, tak prý jednání starostku města teprve čekají. Věří však v dobrou spolupráci a navázání na tradici.
 

Nový web a agenda

Z toho, co dále město Rožmberk připravuje, vybírá: „Mimo jiné chystáme větší propagaci města, nové webové stránky máme téměř hotové, vytvořili jsme i pěkný facebookový profil – o akcích se lidé vše včas dozvědí. Chystáme místní plátek informací. Dále je dobré, že se rýsuje zajímavá spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České v Českém Krumlově, bývalými kamarády a kolegy z MŠMT, krajem a některými starosty."

Plánů je sice hodně, ale trochu starostí dělá starostce agenda malého města, které čítá pouze necelých čtyři sta obyvatel.
„Město s tak zásadním historickým základem a významně intenzivním turistickým ruchem potřebuje daleko větší personální zázemí. Agenda je obrovská. Pomáhají kraj, okres nebo kolegové z radnic. Ale máme pouze dvě úřednice, dohromady na 1,2 úvazku," podotýká.

Nové zastupitelstvo si – zdá se – věci po komunálních volbách osvojuje a část bývalého zastupitelstva navíc poskytuje své zkušenosti i práci.
„Rozpočet není významně jiný než v předchozích letech. Chceme se zaměřit na vodu, odpady a bioodpady, opravy bytového fondu, kulturu a nové pobídky cestovního ruchu spojené s vytvořením nových pracovních míst," dodává Lenka Schwarzová.


Slova starostky

Starostka Rožmberku nad Vltavou Lenka Schwarzová upřesnila některé údaje o městě a o vizích jeho současného vedení.

Kolik má nyní město obyvatel?
Které části pod město správně spadají?
S jakými obcemi nebo městy spolupracujete?

Obyvatel má Rožmberk 369; jeho části jsou Přízeř a Metlice.

Těším se na avizovanou spolupráci s Českým Krumlovem a Zlatou Korunou, dále mi pomáhají představitelé Loučovic, Větřní, Mojného, Dolního Třebonína, Písku, Českých Budějovic. Naše město s rozšířenou působností je Vyšší Brod. Zajímá mě také práce představitelů na Lipně nebo ve Frymburku či Rožmitálu na Šumavě, ale i jinde.
 

Jaké granty či projekty jsou v rozpracování, jaké děláte, o jaké peníze budete žádat?
 

Zadministrovala jsem projekty bývalé radnice.
Podala jsem projekt v rámci Regenerace, vypsaném ministerstvem kultury, a již byl schválený.
Podala jsem jeden projekt v programu Jihočeského kraje (JčK) Podpora obnovy venkova. Čekám, zda bude úspěšný.
Též jsem podala projekt z grantů JčK Podpora kultury.
Trochu jsem pomáhala při podání projektu pro JSDH Přízeř – žádost byla úspěšná, vypracovali si ji hasiči.
Nyní podávám za město projekt pro hasiče též z programů JčK.
85 000 korun má připadnout na Rožmberské slavnosti. V nejlepším případě bychom měli jenom 30% spoluúčast.
Sbor dobrovolných hasičů získá čtyři kyslíkové přístroje v hodnotě 160 000 Kč.
Částečně bude financována střecha a fasáda měšťanského domku – 190 000 Kč.
Chtěli bychom žádat na první fázi posílení vodovodního řádu
a na konci roku MŠMT na rekonstrukci prostoru pro dětskou skupinu.

Autor: Deník / Pavel Pokorný