Především ale důkladným zateplením prošla budova úřadu v Kaplické ulici. Během stavebních prací, které trvaly rok, pracovníci dodavatelské firmy zateplili fasádu, základové zdivo a střechy. Budova má nová okna a dveře., „Nově jsou také obložené sokly,“ upřesňuje tajemník městského úřadu Radim Rouče. „Nové jsou rozvody hromosvodů, nový záchytný systém na střeše a nechali jsme vyměnit i garážová vrata.“

Hlavním důvodem rekonstrukce čtyřicet let staré budovy bylo snížit energetickou náročnost jejího provozu. Náklady na zateplení úřadu dosáhly necelých 35 milionů korun, z toho deset milionů tvoří dotace z Evropské unie. Etapa zateplení skončila, ale tím práce na vylepšování a modernizaci budovy nekončí.

Úpravami postupně projde také interiér úřadu. Jako první už ji absolvovala hlavní zasedací místnost, kde se konají jednání zastupitelstva. Úpravy dalších prostor se chystají.

„Rádi bychom v příštím roce přestavěli vestibul, který je dispozičně nevyhovující,“ vysvětlil Radim Rouče. „Je třeba v něm vybudovat recepci, která úřadu chybí. Klientům bude poskytovat informace, naleznou zde radu, kde a jak vyřídit své záležitosti.“ Kompletní přestavbu čeká i prostor v přízemí, kde sídlí oddělení dopravních agend, která patří k nejvytíženějším provozům.

Historie budovy:
Stavbu vyprojektoval v roce 1976 jihočeský architekt Bohumil Böhm. Areál budov byl postaven v letech 1978-1980, je tvořen kaskádovitě třemi budovami a je kvalitní ukázkou brutalistní architektury v jižních Čechách.

Areál sloužil Okresnímu výboru Komunistické strany Československa, Domu politické výchovy, Okresní odborové radě a Okresnímu výboru socialistického svazu mládeže.

Následně prostory využívala Komerční banka a městský úřad se sem přestěhoval v roce 2003. Nyní tu sídlí všech třináct odborů se 150 zaměstnanci.