Ulice a silnice v oblastech, které zasáhla, se velice rychle změnily v řeky, řeky se staly i z potoků, zahrady se proměnily v jezera.

Například v Dolním Třeboníně voda zcela zaplavila náves a vytopila základní školu. V jedno veliké jezero a řeku se proměnila i náves v Prostředních Svincích, voda vnikala do stavení a sklepů. Shůry padaly provazy vody, do toho šlehaly blesky.

„Kousek ode mě uhodilo,“ říkal ředitel Základní školy v Dolním Třeboníně Jan Švec. „Vyšel jsem ven ze školy, najednou kousek ode mě padla rána, a z nedalekého stromu u zahrady se začaly sypat třísky." To ale nebylo jediné překvapení. Do sklepa školy vtrhla voda a zaplavila nejenom chodby a sklady, ale také tělocvičnu, kde bylo po kolena vody. „Dole byly uložené i hudební nástroje základní umělecké školy – tři harmoniky. Bohužel částečně se ocitly ve vodě. To je tedy konec školního roku,“ povzdychl si Jan Švec.

Zcela v obklíčení vody se na návsi ocitl dům paní Matějčkové, která setrvávala uvnitř. Ale dobrovolní hasiči tuto situaci už znali a věděli, že obyvatelce domu žádné nebezpečí nehrozí. Voda protékající přes náves prudkým proudem proplachovala rybník a sousedící potok.

„Měl jsem tam 300 pstruhů a asi 40 kaprů i raky. Ty jsou pryč,“ konstatoval starosta Pavel Ševčík, kterému rybníček patří. Nejhůř na tom byla jedna rodina, která měla vodu ve stavení, ostatní postižení pak spíše vytopené sklepy.

Vodu s bahnem měli ve stodole, v kovárně a ve sklepě také Kolouchovi z Prostředních Svinců, kde se rovněž náves proměnila v jezero. Záplavy ale hlásili i lidé ze Slupence.

„Voda způsobila problémy také v Rájově, Mojném, v Českém Krumlově zejména na Rechlích a ve Spolí, kde jsme čerpali vodu. Pomáhaly také technické služby města,“ sdělil v noci ředitel Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově Pavel Rožboud. „Také jsme odstraňovali nějaké popadané stromy.“