Jsou ale také dobou přecpaných popelnic a praskajících potrubí odpadních či vodovodních.

Letošní dvacátý pátý prosinec ale v tomto ohledu poměrně potěšil. Všechna hlavní českokrumlovská sídliště, kde odvážejí komunální odpad Služby města Český Krumlova měla hned po ránu prakticky všechny kontejnery prázdné.

„Tady si nemůžeme stěžovat, běžně se kontejnery vyváží snad dvakrát, třikrát týdně, dneska už je vyvezli brzy ráno,“ okomentoval kladně jeden českokrumlovských obyvatel na sídlišti Mír.

„Jediné, co nám tady vadí, jsou černé skládky vedle kontejnerů, kam vynášejí lidi zbytky bytových jader po přestavbách nebo starý nábytek,“ dodávají někteří další obyvatelé a mají pravdu.

Takový pohled byl k vidění jak na Míru, tak na Plešivci. To je ovšem problém, který by se měl řešit jinak a který k vyvážení kontejnerů nespadá. Tento odpad by si totiž měl každý sám odvést do českokrumlovského sběrného dvora. Pro lidi, kteří mají ve městě trvalý pobyt je možnost uložení takového odpadu zdarma.

Během Vánoc ale také trpí i odpadní roury. Vážné problémy v kanalizačním systému mohou způsobovat potravinářské tuky a oleje, které lidé často z neznalosti doma vylévají do dřezů či toaletních mís.

Právě o vánočních a novoročních svátcích zaznamenávají vodohospodáři vyšší výskyt těchto tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod. Ve všech větších městech se tento problém dotýká zejména hustě obydlených částí, především tedy sídlišť.

„Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí,“ říká Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje společnosti VAK Jižní Čechy.

„V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod,“ doplňuje technický ředitel 1. JVS a.s. Jiří Lipold.

Jak tedy správě nakládat s těmito odpady? Rozhodně není povoleno je vypouštět do kanalizace. V současnosti umožňují mnohá města a obce svým občanům likvidovat tuky a oleje na k tomu určených místech.

Například obyvatelé Českých Budějovic mohou zdarma využít služeb městského sběrného dvoru, kde jsou umístěny speciální nádoby, sloužící právě ke sběru použitých potravinářských olejů.