Křemže – Nad Křemží zní zvon z tamního kostela už staletí. Přežil první světovou válku. Za druhé světové války byl také ušetřený rozbití a roztavení pro válečné potřeby z důvodu jeho hodnoty. Zatímco tři ostatní zvony Němci odvezli neznámo kam a pravděpodobně roztavili, ten, o kterém je řeč a který v Křemži zůstal až dodnes, měl svoji historickou cenu i pro okupanty.
Kromě něj tady dnes mají ještě jeden malý zvon, takzvaný umíráček. Nyní tu uspořádali finanční sbírku na opravu velkého zvonu. Je skutečnou raritou a své znovuzrození si bezesporu zaslouží.
Celkový rozpočet na opravu činí 112 000 korun. Z toho 20 000 korun přislíbila na opravu obec a 80 000 korun zaplatí farnost. Při dobrovolné sbírce, která byla zahájena na letošním Křemežském veletrhu, se zatím podařilo vybrat kolem pěti tisíc korun.
Jak včera uvedl Ondřej Urbisz, farář kostela svatého Michaela Archanděla v Křemži, bylo by dobré nainstalovat na věž také zbývající zvony. Farář se opírá o názor odborníka na zvony, kampanologa Radka Lunga. „Ovšem jejich výroba by vyšla na půl milionu korun," doplnil Ondřej Urbisz.
„Zatím jsme s projektem na začátku," uvedl Václav Bürger, vedoucí stavebního úřadu v Křemži, „byl proveden průzkum stavu zvonu a podána nabídka firmám, které by rekonstrukci provedly. Formou veřejné sbírky je třeba vybrat 30 000 korun."

Zvon z roku 1557 je zavěšený křivě na nevhodném železném lomeném závěsu a je opatřený špatným lomeným srdcem. Srdce pochází z období po 2. světové válce, z roku 1945. Má ale nadměrnou tvrdost a vybíjí ránu věnce zvonu.
„Samotné srdce už nám dokonce jednou upadlo," řekl Ondřej Urbisz.
Zvon funguje na základě elektrického pohonu. Výhodou elektronického pohonu s lineárním motorem je možnost seřízení symetrie kyvu zvonu. To znamená možnost seřízení tahu motoru na každou stranu samostatně, podle potřeby úhlu a počtu kyvů zvonu za minutu a pravidelných úderů bití srdce na obě strany zvonu. Rozjezd zvonu je však nevyhovující. Dlouho trvá, než se zvon dostane do takové výše, aby mohl začít zvonit v rytmu, pravidelně na obě strany. Výkyv je příliš velký a v té souvislosti je úder špatného srdce řinčivý a zvuk je záhy přehlušen vedlejšími tóny.