Chvályhodný nápad se tehdy rozjel velice dobře. Postupně se do projektu regenerace sídlišť zapojili Krumlováci z paneláků Za Nádražím, Špičáku i Plešivce. Výsledkem bylo několik veřejných setkání, zapracování připomínek lidí do projektů a představení projektů veřejnosti. Pak přišel krok poslední, město začalo na vylepšování sídlišť shánět peníze. A tím to vlastně celé i skončilo.

Hlavní poznatky, které vzešly například z ankety samotných obyvatel největšího městského sídliště v Českém Krumlově na Plešivci, byly tyto: nedostatečně vybavené venkovní prostředí, lavičky, koše na odpadky, nespokojenost s vybavením dětských hřišť, nedostatečný počet prodejen a jejich sortiment, nedostatek parkovacích míst, nedostatečné plochy pro sport, dětská hřiště a nespokojenost s dopravním řešením sídliště.

Jak včera doplnili i někteří obyvatelé sídliště Za Nádražím, rádi by byli třeba i za nové chodníky.
„Všichni jsme tehdy vyplňovali dotazníky, tenkrát nám na společném setkání s radnicí říkali, že se to musí udělat rychle, že na to jsou peníze," vzpomínají manželé Slámovi s tím, že oni osobně tehdy požadovali hlavně zachování klidného rázu centrální části sídliště. Podle nich je potřebné hlavně vylepšit povrch chodníků, protože starší lidé tu o hrbolaté nerovnosti zakopávají.

„Já jsem bojovala hlavně o to, aby se tu nestavělo zbytečně moc parkových ploch, aby se přechody pro chodce vyznačily logicky tam, kudy lidé skutečně chodí," doplnila Věra Drdová.
Všichni pak společně neskrývají zklamání nad tím, že ani po takřka sedmi letech se z velkých plánů neuskutečnilo vlastně nic. Peníze tehdy byly, ale na zpracování projektů. Na samotnou regeneraci sídlišť se dodnes nepodařilo městu získat ze žádného dotačního titulu ani korunu.

Jak přidává radní Martin Lobík (TOP 09), jen v současném volebním období, tedy za tři roky, Český Krumlov žádal v Regionálním operačním programu dvakrát hlavně o peníze na nádražní sídliště. „Důvod, proč jsme neuspěli nevím. Pravděpodobně byl velký převis takových žadatelů, jako jsme byli my," dodal radní s tím, že ale není všem dnům konec. Pod jeho taktovkou totiž začala na radnici fungovat pracovní skupina, která chce dříve naplánovaná vylepšení uvést v praxi. Ale nezbývá, než postupně, po malých krocích a za vlastní peníze města.

„Každé sídliště máme zmapované, využijeme i dřívější poznatky obyvatel, máme sumarizované požadavky na výměnu mobiliáře, vylepšení zeleně, co by bylo potřeba ohledně parkování, jaký je stav chodníků a podobně," vyjmenoval včera Martin Lobík s tím, že příštím rokem by se ono vylepšování mělo spustit. „První bitva ovšem začne v září při sestavování rozpočtu města na následující rok. Co všechno se změní k lepšímu bude odvislé podle toho, kolik se nám podaří pro tento účel získat peněz," shrnul radní Lobík.