Také jste v sobotu uklízeli, vařili a pekli bochánky, jidáše, koláče a jiné dobroty? Obyvatelé Českokrumlovska to v minulosti dělali. Bílá sobota byla dnem velkého úklidu a kromě mazanců pekli i boží milosti, buchty a z vajec nádivku. Vše o tom, jak naši předchůdci prožívali Pašijový týden, se dozvíte v Regionálním muzeu, kde je připravena malá velikonoční výstava. Otevřena bude až do 22. dubna.

„Výstavu začínáme Květnou nedělí, kdy lidé do kostela nosili k posvěcení kočičky,“ líčila Alice Glaserová, etnografka a kurátorka sbírek Regionálního muzea. „Nosili tam pouze kočičky nebo je přinášeli v podobě dlouhých tyčí omotaných lískovými pruty, střemchou, roupou, kočičkami. Po posvěcení berana rozebrali a větvičky z něho v podobě křížů zapichovali na Boží hod do polí, aby jim ochránily úrodu.“

Květnou nedělí začal Pašijový týden. O Zeleném čtvrtku přestaly zvonit zvony při mších, neboť se konala poslední večeře Páně. Na Velký pátek byl Ježíš Kristus ukřižován. A večer o Bílé sobotě po východu pěti hvězd vstal z mrtvých. Čili dnes věřící oslavují Kristovo znovuvzkříšení.

„V minulosti se v ten den celé obydlí uklízelo, lidé chystali jídlo na další dny, barvili a zdobili vejce,“ vyprávěla Alice Glaserová. Před kostelem nebo u hřbitova kněz spaloval svaté oleje, lidově se tento zvyk nazýval pálení Jidáše. Lidé se snažili odnést si domů kousek oharku, protože věřili, že uchrání stavení od Božího ohně. V poledne chlapci naposledy obešli s řehtačkami obec a tentokrát obdrželi i nadílku.

„V Křemži, Kaplici i jinde vycházel večer na slavnost Vzkříšení průvod z kostela v čele s knězem doprovázeným ministranty. Z Božího hrobu byla vyzvednuta monstrance s Nejsvětější svátostí a byla nesena pod baldachýnem obcí kolem oken se zažehnutými svíčkami,“ vyprávěla Alice Glaserová.

V noci pak chlapci dostávali od svých dívek velikonoční uzel. To znamená, že dívka svázala do šátku drobné předměty jako jidáše, červená vejce, rejsky, straky na niti (lítací) a jiné dárky. Takový uzel i s jeho obsahem můžete na vlastní oči spatřit v muzeu a řadu dalších předmětů, jako řehtačky, kraslice, staré fotografie. A dozvíte se, co se dělo dál o Božím hodu velikonočním a v Pondělí velikonoční. A mimo jiné i to, proč třeba lidé na Českokrumlovsku polykali květ kočičky. Byla to prevence proti nemocem.