„Je to pokračování dlouhodobého průzkumu vývoje života obyvatel ve vybraných městech republiky,“ okomentovala místostarostka Jitka Zikmundová.

Město poskytne tazatelům zázemí a ubytování. Součástí spolupráce bude i reciproční možnost zadání si vlastních otázek do průzkumu.

„Spolupracujeme s autory průzkumu a chceme si do průzkumu zařadit otázky spojené s aktualizací akčního plánu města, s projekty, které tady probíhají a s cestovním ruchem a tématem UNESCO,“ doplnila místostarostka.