„Po únorovém představení analytické části přišlo zhruba pětasedmdesát připomínek, které se všechny do hrubopisu zapracovaly,“ řekl městský architekt Českého Krumlova Ondřej Busta. „Všichni se budou moci 24. července přesvědčit, jak bylo s jejich připomínkami naloženo. Z mého pohledu nešlo o nic zásadního, co by ohrozilo koncepci územní studie. Je ale třeba říci, že u návrhu na začátku nevíte, jak bude vypadat. Musíte ho testovat, posouváte hranice, objevuje se tolik proměnných, že se návrh nestále mění, nicméně z našeho pohledu je více než dobrý.“

Na veřejné projednání v zasedacím sále městského úřadu v Kaplické ulici přijde i Pavel Koubek, zpracovatel nového územního plánu města, místostarosta Josef Hermann a vedoucí odboru ÚÚP Jana Hermanová.