Naděje svitla lidem žijícím v okolí Boletic, které znepokojila před několika měsíci zpráva, že by ve vojenském újezdu mohlo v budoucnu vyrůst hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Díky silnému odporu starostů, organizací či místních obyvatel o něco klesly šance, že by pro takové účely byly vybrány zrovna Boletice.

„Momentálně je situace velmi nadějná, ale ještě nemůžeme soudit,“ řekl starosta Horní Plané Jiří Hůlka, který je zároveň předsedou spolku šumavských obcí.

„Před několika dny jsme měli se Správou úložišť radioaktivního odpadu jednání. Předal jsem jim v kopii všechny protestní rezoluce a dopis, který jsem dva dny před touto schůzkou poslal třem ministrům vlády a premiérovi.

Jsme zásadně proti záměru vybudování takového úložiště. Náš odpor je dost významný, dost možná největší ze všech zamýšlených lokalit. Víceméně je tedy možné, že Boletice diskvalifikují.“

Jiří Slovák ze Správy úložišť radioaktivního odpadu potvrdil, že je odpor vůči zamýšlenému projektu v okolí Boletic silný. Momentálně je ale předčasné pouštět se do nějakých závěrů. Teprve se totiž zpracovává závěr studie z první fáze průzkumů.

„Jednoznačně mohu říct, že velice vážně sledujeme názory kolem vytypovaných lokalit. Vnímáme citlivě názor předaný starosty z okolí Boletic, že by mohlo dojít k ohrožení hlavní orientace regionu, tedy turistiky. Bude to pro nás velmi významný prvek v dalším rozhodování,“ řekl Slovák.

„Odporu v oblasti kolem Boletic, ke kterému se přidaly i rakouské obce a organizace, se ani nedivíme. Až budeme mít další výsledky, uvidíme, jak budeme postupovat dál.“

Jiří Hůlka také zdůraznil, že obce jsou i proti dalším zamýšleným průzkumům. „Nechceme už vůbec žádný průzkum. Jestli to tu z principu nemá být, tak proč vyhazovat peníze,“ řekl Hůlka.

Jako paradox vnímá situaci kolem záměru umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva v Boleticích hornoplánský starosta Jiří Hůlka.

„Stát dvacet let podporuje investice do turistické infrastruktury, musíme respektovat ochranu přírody a pak nám tu má vyrůst úložiště jaderného odpadu,“ řekl Hůlka.

Obce z okolí Boletic nyní vyvíjejí proti takovému záměru silný tlak. Pokud nebudou jejich protesty úspěšné, hodlají ho ještě stupňovat. „Jestliže nyní neuspějeme, vymyslíme další stupeň, do něhož můžeme zahrnout například petici. K té jsme se zatím neuchýlili,“ řekl Hůlka.

Prvotní informace, že by se Boletice měly stát adeptem pro budoucí ukládání jaderného odpadu, vyděsila obyvatele Českokrumlovska v květnu minulého roku.

V září dokonce do oblasti přijela i první várka jaderného odpadu. Zatím jenom symbolicky v rámci protestního happeningu, který organizovalo sdružení Calla.

„Jaderný odpad je lidskému zdraví nebezpečný spoustu tisíců let. Chceme upozornit na to, že takové úložiště ovlivní životy lidí v okolí Boletic,“ řekl tehdy Edvard Sequens ze sdružení Calla. „Není to jen o krajinném rázu. Naruší to řadu biotopů. Jsou tu cenné louky, lesy. Ať už z hlediska květeny či stromů.“

Správa úložišť radioaktivního odpadu musí hlavní a jednu záložní lokalitu vyhledat do roku 2015. Momentálně je v plném proudu první fáze průzkumů vytypovaných míst. I ty jsou trnem v oku obcí z Českokrumlovska.

„Plníme úkol zadaný vládou. Musíme dokončit průzkum ve vojenských újezdech i proti souhlasu obcí,“ řekl Jiří Slovák ze SÚRAO.