Rok trvající snaha dvou desítek občanů z Českého Krumlova přesvědčit město, že od nich vybírá poplatky za vjezd do centra neoprávněně, slavila konečně úspěch. Vyhláška se mění.

Vydatnou roli v tom sehrála stížnost těchto lidí adresovaná ministerstvu vnitra. To jim dalo za pravdu s tím, že Český Krumlov se v tomto případě choval protiprávně. Město zároveň dostalo od ministerstva nůž na krk, že pokud to nezmění, bude mu pozastavena platnost dosavadní vyhlášky.

„Na ministerstvo jsme se obrátili proto, že nám nikdo z městského úřadu neodpověděl na náš dopis z loňského srpna,“ přiblížila v úterý Pavla Wunschová. Úřad pak občané oslovili v letošním roce ještě dvakrát. „Žádný úředník nepochybil a vaše stížnost je bezpředmětná,“ sdělil jim tajemník Jindřich Fadrhonc.

„V případě vyřizování vašeho návrhu na změnu vyhlášky porušilo město § 16 odst. 2 písm. f zákona o obcích, na což bude upozorněno,…“ odpověď ministerstva vnitra občanům

Protestujícím šlo o to, aby nemuseli zaplatit poplatek za to, že je k jejich domu přiveze někdo jiný než člen rodiny. Zaplatit museli ovšem i v případě, že je do centra přivezl rodinný příslušník, ale s jiným než svým vlastním vozem. Jakkoliv může komukoliv tato situace připadat banální, do městské kasy tak za poslední čtyři roky platící nastřádali značně peněz. „Nejde tolik o peníze, ale o princip,“ dodala včera Pavla Wunschová.

Podle dosud účinných vyhlášek je bezplatný vjezd do pěší zóny města umožňován pouze motorovým vozidlům, která patří osobám, jež mají v pěší zóně trvalé bydliště, nebo tam vlastní nemovitost.

„Nově přijatá vyhláška reaguje na podněty místních a vychází jim vstříc. Od října může být takzvaná zelená povolenka vydána všem osobám, které mají trvalé bydliště v pěší zóně nebo nemovitost a mají o bezplatný vjezd do centra zájem,“ sdělila včera mluvčí radnice Jitka Augustinová.

Rozdíl mezi původním systémem a nově přijatým je v tom, že dříve byla zelená povolenka vydávána na státní poznávací značku, nově bude vydávána také na jméno. Je však zároveň nutno zajistit, aby někteří lidé tohoto stavu nezneužívali. Jak uvedl na jednání zastupitelstva velitel krumlovských strážníků Jan Šítal, budou se při kontrolách řidičů ověřovat telefonicky, zdali opravdu do centra vezli toho, koho uvedli.

Bude město vracet neoprávněně vybrané poplatky? „Myslím, že na to není v tuto chvíli nikdo schopen odpovědět,“ vyjádřil se starosta Luboš Jedlička. Asi jedinou variantou řešení je podle něj občansko právní spor mezi obyvateli a městem.