První ročník participativního rozpočtu, díky kterému se lidé mohou zapojit do rozvoje obce, městys vyhlásil na počátku roku. Z rozpočtu vyčlenil půl milionu korun, a je z velké části na obyvatelích, na co budou využity. Návrhy mohli zasílat do konce února opravdu všichni zájemci z Křemežska, to znamená i z četných osad, jako jsou Chlum, Stupná, Loučej, Chlumeček, Vinná, Chmelná, Mříč a další.

„Zpočátku přišly asi pouze dva návrhy, ale nyní ke konci termínu už hodně, možná kolem patnácti,“ sdělil starosta Křemže Josef Troup. „Všechny jsem ještě neviděl, budeme se jimi zabývat za dva týdny na pracovním setkání zastupitelů. Mezi nápady, které lidé zaslali, je třeba návrh osít některé zelené plochy osivem květných luk, někdo navrhuje navýšení počtu odpadkových košů a laviček v některých místech, je tam i naučná stezka kolem Křemžského rybníka a podobně. Některé ty návrhy, zejména ty, co se týkají venkovního mobiliáře, podle mě úplně do tohoto záměru nepatří, neboť nenaplňují myšlenku participativního rozpočtu. Tou je, že určitá komunita lidí se společně v prostoru, kde žijí, o něco zasadí, budou se na tom podílet a chránit si to. A obec je finančně podpoří.“ Zatímco doplnit lavičky a koše je záležitost městyse.

Zaslané návrhy proberou zastupitelé a zhodnotí, které z nich je reálné uskutečnit. A o tom, které z nápadů pak skutečně lidé s podporou městyse provedou, rozhodnou obyvatelé Křemežska hlasováním. Na to by podle harmonogramu mělo dojít v červnu.

Cílem participativního rozpočtu je vtáhnout lidi do dialogu o utváření místa, kde žijí. To doprovázejí debaty a setkání o návrzích, což je velmi důležité. „Hlavní je, aby se lidé dávali dohromady,“ zdůraznil starosta. „Pro obec je také dobré se dozvědět, co podle jejích obyvatel v místě chybí, kde je problém. My jsme se touto myšlenkou zabývali už asi před dvěma lety, inspiroval nás Český Krumlov a jiná města. Tak jsme si řekli, že to také zkusíme. O své zkušenosti se s námi podělili Krumlovští.“