Zákon je zákon, ale když je jen na papíře a ještě neschválen, je to jen pár slov. Nic víc. A zhruba tak to vypadá 
i kolem avizovaného zmenšování vojenských újezdů, včetně boletického. Před třemi lety tehdejší ministr obrany Alexander Vondra oznámil, že Vojenský újezd Boletice se zmenší o dvanáct procent. Mělo se tak stát za čtyři měsíce na Nový rok 2015.

Pro Květušín a Polnou na Šumavě, které do této zmenšovací výměry patří, by začátek roku 2015, kdy by k oddělení od Vojenského újezdu Boletice mělo dojít, přinesl zásadní okamžiky.

Lidé se tady totiž v referendu rozhodli osamostatnit se 
a vybudovat vlastní obec. Jenomže za tři roky nebyl parlament schopen zákon, na jehož základě se tak má dít, schválit.

„Z nového zákona vyplývalo zrušení Vojenského újezdu Brdy k prvnímu lednu roku 2016 a zmenšení ostatních vojenských újezdů," upřesnil včera Vladimír Lukovský 
z tiskového odboru ministerstva obrany. Zákon podle Vladimíra Lukovského ještě nebyl schválen ve sněmovně, poté by jej měli dostat na stůl senátoři a prezident. 

„Předpokládá se, že všechny potřebné změny by nyní nestačily proběhnout tak, aby vytvořily podmínky pro platnost zákona. Takže účinnost změn týkajících se zmenšení vojenských újezdů a vzniku nových obcí se posunula také k roku 2016," shrnul včera Vladimír Lukovský."
Vzkaz pro Boleticko a Polnou se dá tedy zjednodušeně přeložit jako: Vydržte, vše se odkládá o rok.

„Dalo se to čekat," konstatoval včera Oldřich Fröhlich z Květušína s tím, že pro samotnou obec, její oficiální vznik a volby samosprávy se ve své podstatě zas tak moc neděje, pouze získala rok času navíc.
„Vojenský újezd se zmenší tak, jako tak," doplnil Oldřich Fröhlich.

Na druhou stranu je otázka, zdali vůle obyvatel postavit si samostatnou obec do té doby ještě vydrží.
Zatímco v Boleticích se lidé rozhodli do budoucna připojit ke Kájovu, obyvatelé Polné na Šumavě se v referendu z roku 2012 rozhodli osamostatnit se. Dokonce se už konala jednání o majetku, který by obec měla dostat do vínku. Zdali občané Polné do roka nezmění svůj názor, to nelze předjímat. V každém případě by se ale i tak dala věc řešit několika způsoby, třeba spojením Polné s Černou v Pošumaví.