Překvapením bylo, když na prázdné ploše v nákupní zóně, kde dlouhá léta vládly mrtvo a klid, náhle začal vyrůstat rozměrný objekt, jenž už převyšuje sousední supermarket. To pochopitelně vyvolalo dohady mezi lidmi, co se z ní vyklube a jaké bude mít stavba využití.

„Do toho supermarketu občas chodím nakupovat, takže o stavbě dobře vím. Vyptávala jsem se známých, co tam bude, a myslím, že tady otevřou novou masnu,“ uvedla v úterý Lucie Klomfarová, která nedaleko od supermarketu pracuje.

„Já jsem se ptala přímo prodavaček v Ternu a ty mi řekly, že tam bude sklad nápojů, další menší obchody a také kanceláře,“ přidala jinou teorii obyvatelka nedalekého sídliště Marie Dohnalová.

Pravdou je, že nová přístavba nejstaršího českokrumlovského supermarketu Terno mimo jiné umožní další rozšíření této prodejny. „Prodejní plocha obchodu se zvětší přibližně o dalších 200 metrů čtverečních. V nově vzniklé části prodejny pak vytvoříme nápojové centrum, kam soustředíme veškeré prodávané nápoje. To nám umožní kompletně změnit uspořádání supermarketu, vylepšit některé úseky a rozšířit nabídku čerstvého sortimentu,“ vysvětlil Jan Gušl, předseda kaplického spotřebního družstva, které českokrumlovský supermarket provozuje.

Nová přístavba zároveň umožní rozšíření nabídky nepotravinářského zboží. „Prodávat tento druh sortimentu totiž není naše parketa, a tak jsme se spojili s partnery, abychom našim zákazníkům mohli zajistit komplexnější nabídku zboží,“ vysvětlil Jan Gušl.

Nová přístavba proto vzniká ve spolupráci s českokrumlovskou společností zabývající se obchodováním s nemovitostmi. Ta bude spravovat zbytek prodejní plochy o rozloze přibližně 700 metrů.

„Ve spodní části vzniknou obchodní prostory s nabídkou nepotravinářského zboží, které bude svou skladbou vhodně doplňovat nabídku sousedního supermarketu,“ naznačil předseda představenstva společnosti František Ciml.

Doplnil, že zde zřejmě vznikne velkoplošná prodejna oblečení a konfekce jednoho z obchodních řetězců. Patro přístavby pak bude určeno především pro kancelářské prostory.

„Kromě toho tam počítáme i s některými základními službami, zkrátka tím, co se do tohoto místa, kde se přirozeně schází velké množství lidí, hodí nejvíce,“ doplnil František Ciml.

Nový obchodní komplex by se zákazníkům měl otevřít přibližně v polovině příštího roku. „Nejzazší termín, kdy chceme novou přístavbu včetně upraveného supermarketu otevřít, je 1. červenec 2011,“ dodal Jan Gušl.