Míra nezaměstnanosti v okrese se totiž od ledna do února nezměnila. To znamená, že se drží na 9,2 procenta. Oproti loňskému únoru je ale o téměř 1,5 procentního bodu nižší.

Nic se nemění ani na tom, že na Českokrumlovsku se 
41 472 obyvateli ve věku 15 až 64 let je nejvyšší nezaměstnanost v celém kraji. To ale není nic divného.
 V zimních měsících je rok co rok nezaměstnanost v okrese vyšší než po zbytek roku. Důvodem jsou sezonní práce. 

„Já jsem nezaměstnaná jen přes zimu," potvrdila to včera i uchazečka o práci, které se dostavila na úřad práce a nepřeje si jmenovat. „Přes zimu jsem na úřadu práce pravidelně, protože zaměstnavatel mi dá práci jen od jara do podzimu."

Okres Český Krumlov si dobře nevedl ani v rámci celé republiky, skončil jako patnáctý nejhorší ze sedmdesáti sedmi okresů (nejvyšší nezaměstnanost 13,4 %, byla 
v okrese Bruntál). Naopak v počtu uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo je až na 58. místě. Má 5,3 uchazeče na jedno místo. Nejhůře jsou na tom opět v Bruntále, kde je to 38,8 uchazeče. Na konci února bylo v okrese hlášeno 735 volných míst.

I k „sezónním" nezaměstnaným ale úřad práce přistupuje stejně jako k ostatním. Na informačních schůzkách, které českokrumlovský úřad práce pravidelně pořádá pro nové uchazeče o práci, se nezaměstnaní dozvědí, že nemusí jen pasivně čekat, až jim úřad nabídne nějaké místo. Mají více možností, jak si k místu pomoci.

„Pokud máme práci trvalého charakteru, aby uchazeč nemusel jít na zimu do evidence, nabídneme mu ji," říká Jindra Vávrová, vedoucí oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti z českokrumlovského úřadu práce (ÚP). 

Úřad práce ale uchazečům nepomáhá jenom hledat zaměstnání, zdarma jim poskytuje například i právní služby. „Máme tu také EURES poradce, který pomůže s administrativou, pokud si někdo najde práci v zahraničí," dodala Jindra Vávrová.

O všech možnostech se noví uchazeči dozvědí na hromadné informační schůzce, kterou ÚP pořádá zhruba jednou za měsíc. „Tam uslyší, jaká mají práva, jaké mají povinnosti," popisuje Jinda Vávrová, „vysvětlujeme nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, o tom, že mají možnost požádat o příspěvek, pokud chce někdo začít podnikat, a tak dále." Na schůzce se nezaměstnaní dozvědí také o široké nabídce rekvalifikačních kurzů.

Klasickou rekvalifikaci hradí úřad práce – konkrétní nabídka však záleží na tom, jaké kurzy má v té době právě vysoutěžené. „Pokud uchazeč o nějaký kurz stojí a my ho zrovna v nabídce nemáme, může využít i zvolenou rekvalifikaci," vysvětluje Petra Havlíčková, odborná poradkyně projektu „MIKOP" (Metodika individuální a komplexní práce s klienty). „Nejširší nabídku akreditovaných rekvalifikačních kurzů zájemci najdou na internetovém portále národní kvalifikace."

V případě zvolené rekvalifikace si pak může uchazeč na ÚP zažádat o dotaci. „Musí ale doložit, jak mu to pomůže při hledání zaměstnání. Každý týden tyto žádosti schvaluje komise, nicméně tento postup má přísná pravidla a nastavení," připomněla. Schválený kurz ÚP proplatí na základě fakturace.
Kurzovné uchazeči o práci neplatí nikdy. Klasická rekvalifikace má ale výhodu v tom, že uchazečům náleží, na rozdíl od rekvalifikace zvolené, rekvalifikační podpora a příspěvek na dojíždění.

Do rekvalifikačního programu se mohou přihlásit i lidé, kteří nejsou právě evidovaní na úřadu práce. „Například žena na mateřské dovolené, která ví, že se po mateřské nebude moci vrátit na původní místo," dodala Jindra Vávrová.