Jde jim o to, že z kamenného historického centra zmizí jediný ostrůvek zeleně a také zelená hradba mezi protilehlými břehy.

„Projektová dokumentace byla v rámci stavebního řízení projednána se všemi příslušnými orgány a organizacemi. Na základě toho už bylo vydáno stavební povolení, které je pravomocné,“ zdůraznila včera Petra Krainová, mluvčí státního podniku Povodí Vltavy, které celou akci provádí.

„V rámci prohrábky koryta Vltavy bude koryto prohloubeno a rozšířeno a k tomu budou odstraněny všechny překážky v toku tak, aby po úpravě byla průtočná kapacita koryta co možná největší,“ vysvětluje. „Z toho důvodu musí být odstraněn i ostrov, který vznikl jako naplavenina v tišině za pilířem Lazebnického mostu. Pilíř bude po úpravě chráněn balvanitým opevněním.“

Stejně tak bylo nezbytně nutné odstranit vzrostlé stromy, protože Povodí Vltavy koryto řeky při prohrábce a úpravě maximálně rozšíří, a to hlavně v úseku podél pivovaru a kolem zahrad, kde bude odstraněna většina současné náplavky.

„Původní stromy by se pak ocitly v korytě řeky až 15 metrů od břehu, čímž by vytvořily zásadnáí překážku v toku,“ řekla Petra Krainová. „Návrh stromy ponechat na jakýchsi poloostrovech by znamenal, že ke zvětšní průtočné kapacity koryta Vltavy by vůbec nedošlo a celá úprava by ztratila svůj hlavní smysl – snížit hladinu při povodňových průtocích.“

Jste pro zrušení ostrova? Hlasujte v pravé části této stránky!