Kvalita vody na Lipně je na začátku léta podle Krajské hygienické stanice České Budějovice (KHS) dobrá, hodnocení některých oblastí ovšem ovlivňují i mikrobiologický ukazatelé minulých sezón. „Voda u Černé v Pošumaví dostala jedničku a je vhodná ke koupání. Voda u pláže v Horní Plané byla hodnocena stupněm 3. Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání,“ upozorňuje Kvetoslava Kotrbová, ředitelka KHS. „S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda se zhoršenou jakostí, tedy voda, u níž je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.“ Riziko hrozí vnímavým jedincům: mohly by se u nich objevit zdravotní obtíže a po koupání by se proto měli osprchovat čistou vodou.

Předávání Cen města Český Krumlov za rok 2022 v českokrumlovské synagoze.
Dojetí, vzpomínky a díky těm, co pomáhají. Krumlovské Ceny města jsou rozdány

ANKETA: Koupete se v Lipně? Odpovědět můžete na konci článku.

„Voda u pláže v Lipně nad Vltavou dostala dvojku. Dle aktuálního rozboru je vhodná ke koupání, s ohledem na uplynulé koupací sezóny je však voda souhrnně hodnocena jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi,“ shrunula šéfka KHS.