„Podařilo se nám zkontaktovat pana ředitele českokrumlovského Froniusu,
s nímž jsme se na schůzce dohodli na vzájemné spolupráci, neboť firma shání pracovníky a my zase práci pro naše lidi," naznačil starosta Loučovic Jan Kubík, jak se nápad zrodil. „Inicioval jsem tedy jednu schůzku s lidmi v Loučovicích a druhou ve Vyšším Brodě, protože pokud by se našel dostatek schopných uchazečů, Fronius by byl ochoten zajistit dopravu, která je pro naše lidi alfou a omegou."

Připomínáme, že život obyvatel Loučovic stál dlouhá léta především na výrobě tamních ohromných loučovických papíren. Když byly papírny nuceny kvůli nerentabilitě výroby ukončit svou činnost a zavřít, byla to pro místní pohroma. Navíc netrvalo dlouho a svůj provoz ukončila také místní pila.

Loučovickým nastaly krušné časy a od té doby shánějí práci, kde se dá. Vzhledem 
k odloučenosti obce od průmyslových zón okresu to však mají složité.
„Situace v obci byla na konci roku 2010 a začátku roku 2011 katastrofální," potvrdil starosta Jan Kubík. „Za ty čtyři roky se postupně zlepšila. Je vidět, že řada lidí už práci sehnala, třeba v Kaplici nebo v Rakousku. Několika se podařilo uchytit v Lipně."

O tom, že se Loučovičtí opravdu snaží práci sehnat, svědčila návštěvnost setkání se zástupci krumlovské společnosti. Nabídku a prezentaci firmy si přišlo poslechnout na čtyři desítky mužů a žen.

Více čtěte v dnešním, tedy pondělním, vydání Českokrumlovského deníku.