Situace, kterou zažívá v posledních týdnech podstatná část obyvatel Loučovic, by se dala přirovnat k jistému očistci.

Obec má zhruba 1800 obyvatel, z toho tisícovka je takzvaně práceschopná nebo jinak řečeno může být výdělečně činná vzhledem k tomu, že kvůli postupnému propouštění z papíren se bez práce ocitlo přes tři stovky lidí. Naposledy při uzavření provozů to bylo skoro dvě stě místních.

Část z nich začíná dojíždět za prací do Kaplice, jiní si hledají práci jinde v regionu nebo dokonce i v zahraničí. Podle dostupných informací hlásí Horní Rakousko přes dva tisíce volných pracovních míst, a to zní lákavě. Ale řešení toho, jak dál s obcí a jak třeba i zabránit většímu stěhování Loučovických pryč, to je a bude na místní samosprávě.

Jak se s tím míní vypořádat ta budoucí? Zde jsou plány a názory lídrů dvou ze čtyř kandidujících politických stran a sdružení.

Pavel Sládek, starosta, nezávislý

Od prvopočátku říkám jednu věc: Loučovice jsou průmyslovou obcí. U nás nějaká jiná možnost zaměstnanosti není taková, jako například na Lipně. Současné kroky jsou jasné, spolupracovat s insolvenčním správcem, který slíbil možnost spuštění části papíren. I kdyby zaměstnal jen padesát nebo šedesát lidí, bude to úspěch.

Další prioritou je dodávka tepla pro občany. Dále jsme si obešli některé podniky v okolí a hledáme pro Loučovické také tam možnosti zaměstnání. Jednali jsme s ČSAD na zavedení autobusové linky na trase Loučovice – Kaplice, aby mohli lidé dojíždět do práce. Jízdní řád je hotov, leží na krajském odboru dopravy ke schválení. Spolupracujeme s úřadem práce.

Připravuje se i bezplatná právní poradna a další pomoc úřadů, včetně navýšení pracovních míst přímo na obci. V přípravách je také spolupráce s agenturou, která by otevřela trh práce do Rakouska.

Určitě podpoříme i rozvoj turistického ruchu, ale to bude jen pár míst, protože turistika je záležitostí soukromého sektoru. Turistika obec jako takovou neuživí. To jsou spíše sezónní záležitosti, nemáme takovou infrastrukturu, jako má Lipno nebo jiné oblasti.

Josef Gondek, lídr SPOZ Zemanovci

Chceme postupně změnit Loučovice ze současné průmyslové obce na obec s moderní turisticko-rekreační infrastrukturou a zázemím, které by celoročně přitahovalo daleko větší počet turistů a rekreantů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, než tomu je doposud.

K tomuto účelu bychom chtěli získat z evropských fondů dotace na rozvoj lyžařského areálu na Kapličkách. Rekreační zimní sporty, zejména sjezdové lyžování, snowboarding a běh na lyžích se stává celonárodním sportem. Terén v katastru obce Loučovic v prostoru Kapličky a směrem na západ dovoluje toto dle našeho názoru zřídit a bez velkých nákladů. Pro různé rekreační sporty je vhodných mnoho míst v okolí Loučovic.

Chceme také využít Vltavu pod Lipnem a prosadit pravidelné odpouštění vody z Lipenské přehrady do původního koryta řeky Vltava k častějšímu využívání náročné trati Čertovy proudy a prosadit, aby milovníci divoké vody mohli řeku sjíždět pravidelně i několikrát do měsíce.

To jsou sice dlouhodobé projekty, ale je třeba je připravovat a pracovat na nich.

Co se týče nezaměstnanosti, pak se chceme určitě připojit i k současným snahám řešit dojíždění lidí za prací autobusovými linkami.