Příčinou smrti obou zvířat byla Aujeszkyho choroba, kterou se s největší pravděpodobností nakazila od černé zvěře, s níž se dostala do kontaktu během lovu. O případech z konce loňského roku informoval Petr Vorlíček že Státní veterinární správy (SVS), aby připomněl riziko, které domácím zvířatům hrozí při kontaktu s prasaty divokými, vývrhy z ulovených prasat divokých či při konzumaci jejich tepelně neupraveného masa, např. když pes při procházce narazí na mrtvého divočáka.

Aujeszkyho choroba je rozšířena prakticky po celém světě. Rezervoárem nákazy jsou dospělá prasata, neboť jako jediná tuto nákazu přežívají. Původcem onemocnění je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. Nákaza je přenosná také na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky, stejně tak na volně žijící živočichy. Přenáší se nejčastěji přímým kontaktem, ale také slinami, krví, pozřením vyvržených vnitřností či odřezků masa. Onemocnění není léčitelné a pro nakažené psy je proto smrtelné. Pro člověka nákaza není podle veterinářů nebezpečná.