Manželé ji v Kovářově obnovili před více než deseti lety. „Když jsem byl malý kluk, tak si pamatuji, že tu Lucky chodívaly,“ uvedl Milan Škoch.

Obchůzka Lucek byla původně připomínkou svaté Lucie, tedy dívky, která byla násilně usmrcená. Pověstí se k ní váže několik.

Proto Lucky chodí v bílém, aby připomínaly panenskou čistotu. „Chodívaly po staveních a kontrolovaly a nabádaly hospodyně, aby si uklidily, protože je to období adventu a přípravy na Vánoce. Když se ve světničce objevily nějaké děti, tak je Lucky vybízelyi k tomu, aby se modlily,“ vysvětlila Pavla Škochová.

Lucky, stejně jako ty z Kovářovánku, nesly atributy – dítě, hrneček na kaši a peroutky na vymetání. Ve čtvrtek 12. prosince se za Lucky převlékly členky Kovářovánku Eliška Fumfálková, Nina Jandová a Káťa Hanáková a doprovázela je jako hospodyně Barbora Kroupová,

Tradici Lucek udržují na Písecku také ženy v Probulově, které obcházejí domácnosti ve vsi.