close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

Možnosti nového bydlení v Malontech jsou dnes z největšího spíše již vyčerpány, přesto je tu ještě určitý bytový rozvoj možný.

„Pozemky určené pro bytovou zástavbu jsou nyní spíše v našich osadách,“ říká starosta Vladimír Malý. „V současnosti tvoříme nový územní plán. A náš záměr vytyčit v něm další plochy v budoucnu určené pro bydlení nám krajský úřad již neschválil z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu. Nezbylo nám, než pozemky původního návrhu seškrtat. Obec ještě nějaké pozemky určené k úpravě zastavěním sice má, ale jsou to pozemky nepřipravené.“ Obec si nechala v rezervě jenom pozemek vedle současného komunitního domu pro seniory a zbývající pozemky, v územním plánu určené k případnému zastavění, náležejí již soukromým vlastníkům.

Ani obec Malonty loni v jejích plánech covid nijak výrazně nezbrzdil. Povedla se rekonstrukce celé ulice pod poštou včetně kanalizace a nového veřejného osvětlení.

Obec dokončila postupnou výměnu čekáren na autobusových zastávkách za nové prosklené. Loni se to týkalo především Jaroměře a Bukovska. Výrazná změna je to hlavně v Bukovsku, neboť tamní rozbitá čekárna z tvárnic žádnou parádu nedělala. Malontští se také vybavili novou technikou pro práce v lese, která je však současně využitelná i pro běžné práce v obci. „Koupili jsme traktor a jeden vyvážecí vlek, jehož součástí jsou hydraulická ruka a různé nástavby,“ popsal starosta. „Například nástavby na dříví, umí na sebe dát kontejnerové přepravy a podobně.“

A v Bělé získali tamní obyvatelé zrekonstruovanou klubovnu, kde se mohou setkávat, až to bude zase možné. Zde obec při rekonstrukci bývalé prodejny využila dotaci.