V sobotu odpoledne i večer pod nimi mnohde křepčily čarodějnice a děti si užívaly soutěží, opékání buřtíků či lampionových průvodů. Pod májkami se také hoduje i pije, ale je třeba mít na paměti, že vztyčené májky je rovněž třeba ohlídat.

S tím majízkušenosti například v Bělé u Malont, kde přiznali, že loni jim parta mladých malontských kluků májku podřízla. To jim ale Bělenští nedarovali a tak se oné noci poroučela k zemi i májka Malontských. Bělenští ovšem do rána postavili májku novou. "Protožemy tu druhý den vždy pořádáme recesistický prvomájový průvod a bez májky byto nešlo," podotkl Jan Moravec.

Čili kdo se nechce o prvomájový průvod v Bělé, v němž nebude chybět Vladimír Iljič Lenin a alegorické vozy, připravit, nechť je v neděli v jednu hodinu odpoledne v Bělé na návsi u rybníka.