Leží totiž spolu s dalšími pěti dětmi na dětském oddělení Nemocnice Český Krumlov. A právě tam za ním včera přišel Mikuláš hned ráno.

„Každý rok se na čerty a Mikuláše těším," řekl, když v ruce třímal dárek, který mu daroval anděl, jenž před chvílí oddělení navštívil. Smutně přikývl na otázku, jestli by chtěl Mikuláše přivítat doma. „Je ale dobře, že přišli alespoň sem. Byli krásní," dodal statečně

Mikuláše s čerty přivítali všichni dětští pacienti s úsměvem, ale rodinnou pohodu, kterou si na Mikuláše užívají ostatní děti, jim to samozřejmě tak úplně nahradit nemůže. Není divu, že 5. prosinec  a 24. prosinec patří mezi dny, kdy jsou děti v nemocnici smutnější než jindy.

Oproti čertům v ulicích jsou většinou ti, kteří navštěvují nemocnici, podstatně klidnější. Nekřičí a nepouštějí na pacienty přehnanou hrůzu. „Pro psychiku nemocného dítěte by to nebylo dobré," vysvětlily sestřičky.⋌