Na Českokrumlovsku skýtá podobnou možnost na svých webových stránkách obec Malonty.

„Kamerový systém jsme za tím účelem namontovali na jaře před příletem čápů," sdělil místostarosta Mojmír Vrzal. „S nápadem přišli sportovci z TJ Hraničář Malonty. Líbilo se nám to, tak jsme oslovili servisní firmu v Kaplici a spolu s Hraničářem kameru do hnízda zamířili. Má to sice ještě mouchy, jako třeba, že když čáp na hnízdě stojí, není vidět celý – to vylepšíme pro příští rok."
Letošní přílet čápů byl proto napínavý. Poprvé se čápi na hnízdě objevili asi v polovině dubna, ale pak zase uletěli. „Vrtalo nám hlavou, jestli jsme je kamerou nevyplašili, nebo tím, že jsme nechali udělat novou střechu na sále pohostinství, která byla původně rovná a nyní dostala sklon. Proto jsme radši držák s kamerou sklopili," vyprávěl Mojmír Vrzal. „Ukázalo se však, že ti první čápi nebyli naši místní čápi . Ti přiletěli o čtrnáct dní později a kamera jim vůbec nevadila."

Někteří lidé dokonce vyprávěli, že poté, co se v hnízdě objevilo první vejce, svedli rodiče boj o hnízdo s jiným čapím párem a při tom zápolení vejce rozšlapali. Ale v hnízdě už je prý snůška nová. Zatím se to neví přesně, ale údajně jedno až dvě vejce.

„Když se v hnízdě objevilo první vejce, starosta mi volal: Už tam je, je to dobrý, nejsou to gayové!" prozradil se smíchem Mojmír Vrzal.