Neuplyne rok, aby za rožmberskou starostkou Vladimírou Kolářovou nepřišel některý z turistů vyslovit poklonu „jejímu“ městu.

„Je zvláštní, že Rožmberk někomu učaruje natolik, že pokládá za důležité přijít až na úřad a sdělit mi to,“ řekla se smíchem Vladimíra Kolářová. „Ale je pravdou, že když jsem do Rožmberka přijela na začátku 80. let poprvé, město na mě také zapůsobilo podobně,“ vybavila si.

Kouzlo, které do městečka s 370 stálými obyvateli přiláká v letní sezoně až dva tisíce lidí denně, tkví především v uspořádání historických domů kolem řeky Vltavy. Hlavním lákadlem pro turisty je však nepochybně zdejší hrad. Jeho brány se veřejnosti otevřou již 2. března.

K vidění tady vždy od úterý do pátku bude nově vytvořený zimní prohlídkový okruh. „Ten připomíná slavný rod Buquoyů, jehož členové na Rožmberku v 19. století vybudovali své rodové muzeum,“ pozvala k návštěvě kastelánka hradu Andrea Čekanová.

Z malebnosti, kterou městu dodává jeho historický ráz, se Rožmberští těší. Zároveň se však musejí vypořádat s některými omezeními, jež městu přináší.

„Kvůli ochrannému pásmu hradu a městské památkové zóny se ke každé stavbě vyjadřují památkáři. I když je dobře, že hlídají, aby nebyl narušen historický ráz města, stavebníkům to přináší určité komplikace,“ vysvětlila starostka.

Sama ví, o čem mluví. Do nového územního plánu města by totiž ráda zahrnula rozvojové plochy za bývalými městskými hradbami, na nichž by si zájemci mohli postavit nové rodinné domy.

„Jednu takovou zónu za hřištěm nám památkáři již povolili, další bychom chtěli vymezit ve stráni směrem k Hrudkovu. Ale nevím, zda uspějeme,“ krčí rameny Vladimíra Kolářová.

Zastavět by bylo třeba i několik proluk v samotném centru města. Sehnat investora pro tento účel ovšem také není snadné. „Domy, které by tady vyrostly, totiž musejí svou hmotou odpovídat původním stavbám. A to není levná záležitost,“ poukázala na další problém rožmberská starostka.

Na spadnutí prý už byla dohoda se zájemcem o stavbu bytového domu, záměr však prozatím zastavila panující ekonomická krize.

Další překážkou bránící ve stavbě nových domů ve městě byl nedostatečně vydatný vodní zdroj. Tento problém již Rožmberští vyřešili.

„V místní části Přízeř teče dostatek vody samospádem. Právě odtud jsme tedy do Rožmberka natáhli vodovod. Je to pro nás veliká pomoc, v létě už sem nemusejí dovážet vodu hasiči, navíc se teď naplno můžeme pustit do příprav výstavby domů v lokalitě za hřištěm,“ pochvalovala si Vladimíra Kolářová.

Město v posledních letech investovalo i do výstavby kanalizace v Přízeři, vloni pak za vydatné pomoci místních občanů vznikl nedaleko od náměstí dětský park. A plánů na další investice mají v Rožmberku bezpočet.

„V Přízeři bychom chtěli postavit hasičskou zbrojnici, která tam teď chybí. Přímo v Rožmberku letos zrekonstruujeme veřejné osvětlení na náměstí, v plánu máme i opravu historického objektu, v němž dříve sídlila radnice, a také rekonstrukci tělocvičny v budově základní školy, kterou jsme přestavěli na bytový dům,“ prozradila starostka.

Školka by mohla vzniknout na jaře

Miniškolku pro spádovou oblast Rožmberka a Vyššího Brodu s mateřským klubem plánuje v Rožmberku nad Vltavou založit místní obyvatelka Eva Vejnarová Štandová.

Bude mít plánovaný klub Hnízdo charakter spíše mateřské školy, nebo mateřského centra, kde se svými dětmi tráví čas rodiče?
Půjde o jakýsi komunitní prostor, který má do budoucna sloužit nejen maminkám. Miniškolka by nabízela provoz podle poptávky rodičů, tedy i o prázdninách, s provozní dobou po celý den.

Rožmberk je ideálním místem pro různé aktivity v přírodě, a tak počítám s tím, že by děti trávily venku více času, než je ve školkách zvykem. Prostory klubu Hnízdo ale budou sloužit i pro setkávání maminek s dětmi.

Iniciovala jste vznik projektu na základě vlastních zkušeností?
Ano, školka v Rožmberku zanikla v 90. letech minulého století, dětí je teď ale více a musejí dojíždět. Ráda bych pracovala přímo v Rožmberku, alespoň než děti začnou chodit do školy. Proto mě napadlo zorganizovat něco, z čeho by měly užitek i ostatní rodiny.

Kdy chcete provoz klubu zahájit?
Nyní probíhá průzkum zájmu. Obyvatelé Rožmberka a Přízeře obdrželi do schránek dotazníky, ve Vyšším Brodě je mohou rodiče vyplnit v kavárně cukrárny Eva. Podle zájmu pak budu žádat o dotaci z úřadu práce. Z těchto peněz chci prostory, jejichž pronájem mi město nabídlo, zařídit. Pokud půjde vše hladce a bude zájem, budu moci činnost klubu zahájit na přelomu dubna a května.

Zpočátku bude provoz financován z příspěvků rodičů, mým dalším záměrem je získat na mzdu pro učitelku dotaci z Evropského sociálního fondu, a celému projektu tak zajistit stabilitu na několik let dopředu.

Pokud by můj nápad oslovil učitelku, která by ráda pracovala v menším kolektivu dětí, budu moc ráda, když mě kontaktuje.

Historie města se píše již přes 750 let

Rožmberk nad Vltavou byl založen v polovině 13. století. Město leželo na obchodní stezce, jež spojovala Český Krumlov s Lincem a odtud vedla dále na jih.

Historie města je spojena s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří přinesli zdejšímu kraji prosperitu. Dokládá to historický titul města, jenž byl Rožmberku vrácen v roce 2006. K rozkvětu rožmberského panství přispěl nemalou měrou i francouzský aristokratický rod Buquoyů.

Kromě hradu patří mezi památkové objekty ve městě také tzv. nový zámek, dnes používaný jako ubytovací zařízení, dále kostel sv. Mikuláše původně z 13. století, starý a nový židovský hřbitov či několik domů na náměstí.