Oprava potrubí zaměstnala pracovníky společnosti Vodovody a kanalizace jižní Čechy (VAK JČ) i města po celý den. Úniku vody na zeleném prostranství v Dolní ulici blízko odbočky na Svatý Jan nad Malší si všiml pracovník městského úřadu už předchozího večera.

Havárii ale obyvatelé Velešína nijak nepocítili a nedošlo ani k žádné ekologické škodě.

Voda unikala z prasklého potrubí. Tímto místem procházejí dva výtlačné řady o celkové délce zhruba čtyř kilometrů, které odvádějí vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod „ Jimi se přečerpává voda do povodí Vltavy,“ přiblížila mluvčí společnosti VAK JČ Renáta Kollarczyková.

Doplácejí na výtlak

Právě toto přečerpávání je Velešínským trnem v oku. „Čistá voda z čističky, ačkoliv je čistější než voda, která je v římovské přehradě, totiž nesmí jít do římovské nádrže. Proto je výtlačným zařízením přepouštěna přes kopec do povodí Vltavy,“ vysvětlil včera starosta Velešína Josef Klíma. A to stojí město nemalé peníze. Jenom za energii, kterou spotřebuje toto zařízení, ročně zaplatí více než půl milionu korun, o údržbě či výměně výtlačného zařízení ani nemluvě.

„Vždyť například jedno čerpadlo z potřebných dvou stojí zhruba 750 000 korun. Pouze obnova tohoto výtlačného zařízení by přišla na deset milionů korun,“ poukazuje starosta na finanční náročnost potřebné rekonstrukce. A rekonstrukce čistírny odpadních vod bude stát dalších nejméně 15 milionů korun. K tomu dosluhuje kanalizace a vodovod. Čili aby mohlo celou rekonstrukci provést, potřebovalo by město finanční injekci 150 milionů korun. Ročně přitom hospodaří v rozpočtu s 50 až 60 miliony korun (bez dotací). Na investiční akce mu tedy zbývá kolem 14 milionů korun. „To bychom dělali jenom kanály,“ podotkl Josef Klíma.

Nespravedlnost

V minulosti tyto položky hradil stát, ale teď to leží na bedrech města, což Velešínští vnímají jako nespravedlnost. „Snažíme se přesvědčit poslance, aby nám stát přispěl alespoň na rekonstrukci výtlačného zařízení, ale zatím jsme nepochodili. Je to jako boj s větrnými mlýny,“ povzdychl si starosta.

„Čistírna odpadních vod vyžaduje po více než 25 letech fungování zásadní rekonstrukci a výměnu technologie,“ zdůraznil místostarosta Jiří Růžička. „Vybudována byla někdy po roce 1974. Od loňska spolupracujeme s projektanty VAKu na projektu intenzifikace současné čistírny.“

Takže už je jasné, že bude třeba vyměnit čerpadla, koupit nový kalolis, vybudovat další usazovací nádrž a spolu s dalšími investicemi to bude dělat oněch 15 až 20 milionů korun. „Navíc litinové kanalizační potrubí podléhá stále více poruchám, takže je bude nutné vyměnit za daleko trvanlivější polyetylenové. Jak bude projekt hotový, zažádáme o dotace na rekonstrukci čistírny,“ doplnil Jiří Růžička.

Ovšem už v rámci jarních oprav bude muset město nechat vyměnit část výtlačného řadu z litiny za polyetylenové.