Mnozí účastníci Matračkyády, kterou pořádal krumlovský spolek Prádelna, jmenovitě pak Kateřina Kuchtová, Matouš Bičák a Alexander a Tereza Liedersovi a také Petra a Evan Lewisovi, si připomněli doby dětství a mládí, kdy takhle řeku splouvali běžně, v dobách, kdy v průchodu Myší dírou nebránil plot.

"Jezdíval jsem tu jako kluk, tak jsem si to přišel s rodinou a kamarádem z ciziny zopakovat," svěřil se Václav Janovský z Českého Krumlova.

"Takhle jsem po řece ještě neplula, jsem tady dneska s kamarádkou a s jejím dědou," připojila se další Krumlovačka Karla Tovaryšová, která reprezentovala novou generaci. "Napřed jsme si půjčili velké duše, ale ty skoro nepluly, tak jsme to podruhé vzali na kruhu a na matračce, to bylo mnohem lepší."

Při Matračkyádě členové spolku Prádelna, který usiluje o proměnu bývalé čistírny v Hradební ulici v multifunkční prostor a komunitní centrum, ve kterém by se pořádaly kulturní a vzdělávací akce, se zájemci také domlouvali účast na krumlovské Sousedské slavnosti, která se bude konat 21. září právě v Prádelně.

"Ale ještě předtím, čtrnáctého září, budou v Prádelně projekce filmů na akci, kterou pořádá Viola Tokárová, a také vernisáž výstavy Rozhraní, při které studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z Ateliéru architektury IV představí své architektonické návrhy pro Český Krumlov," dodává Martin Zeman ze spolku Prádelna. "Výstava pak bude k vidění vždycky v sobotu a v neděli až do konce září."

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 14. září v 15 hodin, akce Letňák v Prádelně s projekcemi začne v 17 hodin.