Že rutinní práce přinese zážitek, na který se v životě nezapomíná, netušila samozřejmě ani v nejmenším. Den pomalu plynul, když ženu vyrušila z letargie zvláštní návštěva, která se objevila z ničeho nic.

Stará babka vzbuzovala hrůzu – byla celá pokrytá mechem. Nebylo místečko, kde by alespoň náznakem prosvítala kůže. Lidskost připomínalo jediné, její dlouhé a věkem vybělené vlasy. Ty byly ale silně zanedbané.

„Mladá ženo, pomůžeš stařeně? Učešeš jí její vlasy?“ Když podivné stvoření promluvilo, přejel pasačce po těle nepříjemný mráz. Učesat jí vlasy? Nikdy!

Jenomže ačkoliv mozek tuto činnost zakázal, ruce ovládala jiná síla. Aniž by si žena uvědomila, co dělá, už stařeně upravovala její rozcuchané vlasy. Se silným odporem ve své práci pokračovala. A dílo se nakonec podařilo.

Co následovalo? Babizna poděkovala a odešla. Nechala ženě jen listí, které jí nasypala do zástěry. Když pak na konci dne stále ještě otřesená pasačka přišla domů, začala vyprazdňovat své kapsy. Jaké překvapení, když nahmatala peníze. Zlaté peníze!

Legenda se samozřejmě začala šířit téměř okamžitě. Mechovou babku chtěli učesat všichni. Jestli se to někomu poštěstilo, to už dnes snad nikdo neví.