Rada města doporučila na svém zasedání městskému zastupitelstvu k projednání novou vyhlášku týkající se odpadů. Vyhláška je rozšířena o účast podnikajících subjektů ve městě a je v ní stanoven nový ceník.

„Musím říci, že jednatelé Služeb města, odbor životního prostředí i místostarosta Josef Hermann na tom odvedli velký kus práce," chválí si starosta Dalibor Carda. „Myslíme si, že kdo bude s městem nadále spolupracovat v oblasti odpadového hospodářství, ten na tom rozhodně nebude hůře, možná i o něco lépe," dodává s tím, že nový systém plateb je sofistikovaněji rozpracován a přesně jsou stanovené paušály na plochu, židle, počet lůžek a tak podobně.

Problém je v tom, že někteří podnikatelé mají smlouvu o odpadech s jinými subjekty, přičemž využívají možnosti třídění odpadu, které provozuje město. Děje se tak vlastně na úkor občanů a firem, které si městské služby platí.

Nová vyhláška by tedy měla motivovat co nejvíce subjektů ke spolupráci s městem. V opačném případě si bude město muset svůj takzvaný píseček lépe hlídat.

„Bude to nová práce pro živnostenský úřad a náš odbor životního prostředí. Ti budou muset začít přísně kontrolovat ostatní subjekty, které nejsou přihlášeny do našeho systému, kam dávají sklo, plasty, papír, komunální a biologický odpad," konstatuje Dalibor Carda, přičemž zdůrazňuje pojem biologický odpad, který stále zaneřáďuje městské kontejnery. O tomto fenoménu jsme již v Deníku v minulosti psali. Přesto se stále objevuje v podzemních kontejnerech hnijící restaurační odpad. Služby města byly nuceny pořídit do kontejnerů jiné vaky se zpevněným dnem.

Co se týče obyvatel hlášených k pobytu ve městě, ti si odpady platí běžně a nová vyhláška se jich prakticky netýká. Podle našich informací se ale chystá větší tlak na neplatiče.