Někteří z nájemníků privatizovaného panelového domu č. 526, 527 a 528 si nenechali ujít poslední zasedání kaplického zastupitelstva. Stále usilují o snížení ceny, za kterou by si od města měli odkoupit byty a která byla stanovena jako tržní na zhruba 14 500 korun za metr čtvereční. Nájemníci požadovali revokaci rozhodnutí. Téma byty bylo na programu jako bod číslo dvě. Revokace usnesení neprošla.

O navržené revokaci usnesení o prodeji městských bytů tohoto domu zastupitelé hlasovali jako první. Revokaci odmítli.

Poté se k posudku znalce, který si nechali vyhotovit nájemníci, vyjádřil zástupce právní kanceláře města. Protože se cena stanovená znalcem nájemníků od ceny města lišila, právník, zastupující město, navrhl, že by bylo vhodné nechat vypracovat další nezávislý posudek. Znalec nájemníků totiž cenu bytů stanovil na 11700 korun za metr čtvereční.

Pak dostal prostor k vyjádření právní zástupce nájemníků. „Ten mimo jiné souhlasil s postupem navrhovaným právníky města," říká Luděk Plza, který nájemníky podporuje Za iniciativu občanů Kaplice. „Navíc apeloval na sociální cítění zastupitelů."

Starosta Kaplice Pavel Talíř pak vyhlásil přestávku a sezval zastupitele do jiné místnosti na poradu.

„Pak starosta také navrhl vypracovat nový znalecký posudek, a to znaleckým ústavem, což zastupitelé města odhlasovali. Když ale místnost opustil poslední z nájemníků, připomněl právní zástupce města, že posouzení znaleckým ústavem může stát město až 150000 korun a že by tedy bylo vhodné jiné řešení. Na to starosta navrhl sestavit komisi, která se bude byty zabývat, a proti tomu neměla většina zastupitelů námitky."

Členy komise mají být starosta a místostarosta a za opozici zastupitel Pavel Svoboda a právní zástupce nájemníků.

Pavel Plza k tomu dodává: „Nechápu, proč město neumožnilo všem nájemníkům přístup na toto jednání, velká část jich zase musela zůstat stát na chodbě. A nevím, jestli nebylo úmyslné, že znalecký ústav změnili zastupitelé za komisi až po odchodu nájemníků. Navíc do ní zvolili právního zástupce nájemníků bez jeho přítomnosti a bez vědomí nájemníků," říká Luděk Plza a dodává: „Nájemníci vyhráli teprve bitvu, nikoliv celou válku."

„Otázka zní, který posudek je správný?" ptá se starosta Kaplice Pavel Talíř. „Vždycky mezi nimi budou nějaké rozdíly. My jsme při zadání počítali s průměrnou cenou za byty. Nynější závěr tedy je, že necháme zpracovat čtvrtý znalecký posudek, který už budou muset všichni respektovat."

Připomněl, že zastupitelé včetně starosty a jeho zástupce mají odpovědnost za své rozhodování nejenom vůči obyvatelům 53 bytů, ale vůči všem obyvatelům Kaplice. A ti mají stejná práva a povinnosti. „My nemůžeme někoho zvýhodňovat na úkor ostatních," říká starosta. „Konzultoval jsem prodeje bytů s právníky z ministerstva vnitra. Vydali metodickou příručku, jak mají zástupci samospráv postupovat. Z ní jasně vyplývá, že naší povinností je, ne snižovat lidem cenu, ale dosáhnout nejlepší možné ceny jako každý soukromý prodejce. A také je tam popsáno, jaké problémy čekají toho, kdo nedodržuje zásady péče správného hospodáře. Za to neseme nejenom trestní, ale také hmotnou odpovědnost. Což znamená, že za svá rozhodnutí učiněná na radnici ručíme i svým vlastním majetkem. My máme majetek města pouze svěřený a musíme ho spravovat, jak nejlépe to jde, ale v žádném případě ho nesmíme prohospodařit," zdůraznil Pavel Talíř.