„V roce 2002 u nás povodeň napáchala velké škody,“ říká starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „V posledních letech nás ale nezlobí řeka, jako spíš přívalové deště, kdy budovy vyplavuje voda, která se valí po komunikacích. Proto se při budování protipovodňových opatření zaměřujeme především na ve svahu vytvořené horské vpustě, které odvedou vodu mimo obydlí.“

Město například buduje základní technické vybavení (ZTV) pro nové parcely na rodinné domy, které jsou právě ve svahu nad městem, a tam navíc, aniž to bylo v projektu, nechá pod každou silnicí vybudovat tyto horské vpustě. „Problémem jsou totiž hlavně přítoky potoků Malé a Velké Vltavice, když se voda valí z lesů.“ říká starosta.

Starosta říká: „Potřebujeme proto vybudovat síť na odvod dešťové vody, ale tak, aby ta voda nešla do kanalizace a nevyplavovala nám čistírnu odpadních vod.“

V roce 2002 velká voda ve Vyšším Brodě napáchala veliké škody, ale nezpůsobila je ani tak Vltava, jako především právě Malá a Velká Vltavice. Malá Vltavice částečně protéká klášterem, protože je z ní odveden náhon do areálu, kterým si mniši přivedli vodu, ale Malá Vltavice protéká hlavně Českou ulicí., kde způsobila na objektech velké škody. V klášteře teče do klášterního rybníčka, kde nápor vody protrhl propustek a voda pak utrhla a zničila kus hlavní silnice pod ním, která vede dál na Lipno.

Když se zvedla voda ve Vltavě, zničila mosty a lávky, zaplavila zahrádky a některé domy v nejstarší ulici Vyššího Brodu, v ulici 5. května. Tam ale původní obyvatelé při stavbě domů, jako například Bílého mlýna, počítali s občasnými záplavami, díky tomu budovy povodeň v roce 2002 celkem zdárně přestály.

„Vltavici zregulovanou nemáme. Společnost Povodí Vltavy zpevnila koryto, tam toho moc víc udělat nejde,“ podotkl Milan Zálešák. „Ohledně protipovodňových opatření máme v tomto týdnu schůzku s projektanty za účelem odvedení vody z nového ZTV do vodoteče, tedy do potoka. Toto opatření určitě uděláme v příštím roce,“ ujistil starosta.
Město významně chrání před povodní z řeky Vodní dílo Lipno I.