„Musíme pozemky na skále koupit, jinak Ředitelství silnic a dálnic sbalí betonové zátarasy a odejde ze staveniště Pod Kamenem pryč,“ zhruba v tomto duchu vyzval starosta Českého Krumlova Dalibor Carda zastupitele ke hlasování o odkoupení sanované části skály v ulici Pod Kamenem.

A zastupitelé odkoupení sedmi parcel, každou za symbolickou jednu korunu, odhlasovali. Tím se skála stává majetkem města. Proč vlastně? V závěru loňského roku si Ředitelství silnic a dálnic stanovilo podmínku, že nebude investovat státní peníze do jiného majetku než majetku Českého Krumlova, a práce na sanaci masivu přestalo financovat. Parcely na skále patřily soukromým vlastníkům s nimiž má Český Krumlov uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích, ale to Ředitelství po výměně ministra a z pohledu nových právníků nestačilo. Jenomže to všechno přinese další zdržení a odklady.

„To bude mít katastrofální dopad hlavně, až začne sezona,“ shrnul Radek Žíla, který provozuje penzion v centru Českého Krumlova. „Už teď jsou po čtvrté hodině odpolední čekací lhůty průjezdu pod skalou strašné. Nechápu, proč se na skále nepracuje, vždyť letošní zima pro to byla příznivá,“ dodal Žíla s otázkou, proč nejsou ve smlouvách stanoveny sankce za nedodržení termínů oprav?

Důvod je pravděpodobně v tom, že podmínky si v tuto chvíli diktuje stát, který sanaci platí. Termín dokončení sanace skály Pod Kamenem se už několikrát posunul a s dodržením toho posledního, tedy konce června letošního roku, to zatím také nevypadá nadějně.

„Budeme muset samozřejmě počkat na samotný akt odkupu pozemků, ale pak by pokračování sanace nemělo nic bránit,“ sdělil včera Josef Pešl z českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic. Zároveň přiznává, že původní termín konce června, do kterého by sanace měla být hotova, se nejspíše nestihne. „Minimálně o měsíc se dokončení asi posune,“ shrnul Josef Pešl.

Vedení města ale nemá v ruce žádnou možnost, kterou by si dodržení stanovených termínů mohlo vynutit.

„Udělali jsme vstřícný krok a budou zahájena další jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. Ale nějaké nástroje, kterými bychom si mohli dodržení termínů vynutit, zatím nemáme,“ okomentoval výsledek jednání zastupitelů směrem k Ředitelství silnic a dálnic Dalibor Carda.

Bez zajímavosti není ani to, že návrh usnesení českokrumlovského zastupitelstva k odkoupení pozemků skály ještě před dokončením samotných prací během veřejného zasedání zastupitelů málem neprošel. Vedení města dokument odsouhlasilo s převahou pouhého jednoho hlasu. Osm zastupitelů zčásti z KSČM, ODS i ČSSD se totiž zdrželo hlasování, a to bez jakéhokoliv upozornění.

„Zdrželi jsme se hlasování především z toho důvodu, že podle našeho názoru není dobré reagovat na jakési ústní pobídky,“ odůvodnil například postoj místní ODS zastupitel Jan Vozábal.

„Ředitelství silnic a dálnic má povinnost postarat se o zajištění bezpečnosti pod skálou i když existují zákonné normy, které do této povinnosti zahrnují i město. Neexistuje ale žádný písemný doklad a požadavek předaný v tomto ohledu městu, vše se projednávalo pouze ústně,“ dodal Vozábal v narážce na jednání mezi radnicí a vedením ŘSD v posledních měsících.