Ten od začátku března snižuje stav o čtyři zaměstnance a mění své organizační schéma.

„Změny v organizační struktuře jsem navrhl za účelem zvýšení efektivnosti práce a z objektivních důvodů daných stávající ekonomickou situací,“ vyjádřil se k chystaným opatřením tajemník městského úřadu Jindřich Fadrhonc.

Letošní rozpočet městského úřadu počítá s úsporami kromě jiných i v mzdové oblasti, a to ve výši zhruba tří až čtyř procent. Podle nové organizační struktury bude Městský úřad Český Krumlov členěn na 11 odborů a dvě samostatná oddělení a bude čítat 134 pracovních pozic.