Kolem schvalování tohoto dokumentu městské dceřiné společnosti se při zasedání zastupitelů strhla poměrně tvrdá a emocemi nabitá debata. V největší opozici a s největší kritikou přišla právě KSČM.

„V plánu není tlak na větší zisk této společnosti,“ shrnul Trnka s ilustrativním odkazem na přetrvávající několikamilionovou prodělečnost fotografického muzea v domě rodiny Seidelových. „Také se dozvídáme, že čistý zisk fondu za uvedené období bude jeden milion korun. Od města ale ČKRF každý rok získává milionovou dotaci! To můžeme rovnou škrtnout a jsme na nule,“ dodal Trnka s tím, že žádá, aby byl Českokrumlovský rozvojový fond městem zaúkolován k tvorbě vyššího zisku.

Tento krok ale zastupitelé nakonec odmítli. Možná to způsobilo tvrzení radního Josefa Hermanna o tom, že vytvářet zisk není pro Českokrumlovský rozvojový fond problém, ale pak už v centru města bude daleko více zlatnictví než doposud a městská firma také může kvůli větší ziskovosti přestat za své vlastní peníze pracovat na obecně prospěšných záležitostech typu dětského hřiště na náplavce.

Rozsoudit v tuto chvíli, kdo má či nemá pravdu je poměrně složité už kvůli tomu, že chybí informace. Materiály určené k projednávání zastupitelů jsou k dispozici pouze k nahlédnutí během samotného zasedání, na krumlovském městském webu dosud i přes mnohé proklamace politiků také stále chybí.
Co se týče informací onoho diskutovaného Návrhu podnikatelského plánu, není jej podle sdělení radnice možné zatím zveřejnit, protože se jedná pouze o návrh, který musí ještě odsouhlasit valná hromada ČKRF.

Pročíst si tento materiál mohli tedy zatím pouze radní a zastupitelé a nebo žadatel pouze na radnici. Veřejně materiál zpřístupnit prý není možné.
Jak tomu rozumět? „O ničem takovém nevím, návrh plánu je podle mne veřejně dostupným materiálem,“ sdělil včera opačnou informaci ředitel Rozvojového fondu Miroslav Reitinger. Ten považuje negativní reakce na plán firmy za neobjektivní. „Jak z hlediska investic, tak i z hlediska jiných kvantifikovatelných parametrů si fond drží svůj standard. Zapomíná se například na to, jakou práci jsme odvedli a ještě odvedeme v Projektu revitalizace klášterů, v projektech Třetího meandru, kasáren a podobně.“

Souhlasit se s ním jistě dá, jenomže není možné najít místo nebo texty, kde by se mohla veřejnost k těmto informacím dobrat. V návrhu podnikatelského plánu evidentně jsou zajímavé věci. Kromě jiného hodlá v letošním roce rozvojový fond opravit několik domů v centru Českého Krumlova za nejméně jedenadvacet milionů korun. Ale kdo se to dozví? Jen zastupitelé?

Vedení tozvojového fondu si podle posledních vyjádření rezervy v informovanosti obyvatel uvědomuje a chystá například novou verzi svých internetových stránek, kde by se vše důležité mělo do dvou měsíců objevit. Velké rezervy má ale v tomto ohledu samotná radnice a městský úřad. „My jsme do politiky šli s tím požadavkem, aby materiály k jednání zastupitelstva včetně důvodových zpráv byly co nejdříve po volbách zveřejňovány na městském webu,“ uvedl včera radní Martin Lobík (TOP 09). „Jsme v tomto ohledu maximálně nespokojeni. Ani za tři měsíce nebyl na základě našich požadavků městský úřad schopen tyto věci připravit.“