Na příštích pět až sedm let má Český Krumlov se svozem komunálního odpadu vystaráno. Ve čtvrtek městu předala dodavatelská firma nově rozšířenou skládku v Pinskrově Dvoře s kapacitou o 20 tisíc kubíku větší, než dosud.

„Díky rozšíření vlastní městské skládky šetříme náklady na manipulaci s odpady nejen městu, ale i všem jeho občanům a podnikatelům,“ uvedl starosta města Luboš Jedlička.

Služby města Český Krumlov tak nebudou muset každý den odvážet odpad na cizí vzdálenou skládku, zkrátí se časy mezi jednotlivými svozy a sníží se i náklady na pohonné hmoty.

„Nemůže se už také stát, že nám provozovatel jiné skládky navýší ze dne na den cenu z osmi set na dva tisíce korun za tunu odpadu,“ doplnil Jedlička.

To se totiž vloni skutečně stalo. Český Krumlov kvůli tomu vypověděl smlouvu s provozovatelem skládky v Lověšicích a musel tak vozit odpadky až do dalekého Růžova u Borovan. Tato anabáze v brzké době skončí.

„Během měsíce ještě musíme upravit cesty a technologický postup k navážení odpadu, pak se může spustit ostrý provoz,“ doplnil Lumír Luštický, vedoucí odboru investic.

Práce ale nejsou úplně na konci. Důležitou součástí jsou i protipovodňová opatření na Drahoslavickém potoku, který teče těsně vedle skládky ze soustavy několika rybníků mezi Českým Krumlovem a Přídolím. Současné přívalové deště v celé republice ukázaly, jak se taková stružka může změnit.

„Nyní pro nás ještě specializovaná firma projektuje další fázi zabezpečení toku,“ doplnil Luštický s tím, že je nutné zajistit ochranu proti případné stoleté vodě. Rozšíření a modernizace skládky stála 9,1 milionu korun. Peníze získalo město ze zvýšené daně z nemovitosti.